Velkommen på Zerofrokost om fremtid for norsk vindkraft

Er vi i ferd med å gå glipp av en ny fornybarnæring? Er det et problem om vi betaler svenskene for å bygge vindkraften for oss?

Se konferansen live

IMG_9541

Ny fornybar energiproduksjon er avgjørende for å kutte norske klimagassutslipp. Det grønne sertifikatsystemet er politikernes fremste redskap for å sikre økt fornybarutbygging – og det har levert. Så langt er 6,2 TWh ny fornybar bygget og tildelt sertifikater, og mye nytt er under bygging. Men stadig flere er bekymret for at gode norske prosjekter velges vekk fordi de svenske rammebetingelsene er vesentlig bedre enn de norske.

«Utgangspunktet for et velfungerende felles elsertifikatmarked er at rammevilkårene for markedsaktørene så langt som mulig er likeverdige» står det i forarbeidet til sertifikatsystemet. Avtalen har som intensjon at begge land skal annullere 13,2 TWh hver i 2020. Enn så lenge kjører svenskene på, mens det går sakte på norsk side. Stadig flere er derfor bekymret for at målet om mest mulig fornybar for pengene undergraves av ulike konkurransevilkår i de to landene.

Vi inviterer til foredrag og debatt med ansvarlige politikere, bransjen og miljøbevegelsen på Zerofrokost om fremtid for norsk vindkraft. Møt opp på MESH i Tordenskioldsgate 3, Oslo, 9. april.

Rykende fersk kaffe og frokost serveres kl. 07.45. Seminaret varer fra kl. 08.00 – 10.00.

Påmelding til rådgiver Helene Moen på helene.moen@zero.no

 Program: 

08:00-08:10 Åpning Marius Holm
08:10-08:20 Presentasjon av Zeronotat: Hvilke utfordringer er det i Norge knyttet til vindkraftutbygging gjennom det grønne sertifikatmarkedet?
08:20 08:35 Statkraft og vindkraft i Sverige, Geir Fuglseth Statkraft.
08:35 08:50 Hva skal til for å lykkes med vindkraft i Norge? Anne Strømmen Lycke.
08:50 09:05 Hvorfor påvirker Sveriges skattenivå lønnsomheten i Norge, og hvordan blir forskjellene fremover? Magne Fauli, Energi Norge
09:05 09:20 Grønne sertifikater som et nytt og innovativt system – kommer Europa etter? Elin Lerum Boasson
09:20 09:50 Debatt:Jan-Henrik Fredriksen. Stortingsrepresenant og Klimapolitisk talsmann i FrPOdd Henriksen. Stortingsrepresentant for Høyre.

Anna Ljunggren. Stortingsrepresentant for AP.

Terje Breivik. Stortingsrepresentant Venstre.

Geir Pollestad. Stortingsrepresenant Senterpartiet.

 

bilde 3

Oppdatert 27.03.2014 kl. 15.27.

 

Om bastian