Se Zerofrokost om fremtid for norsk vindkraft

Er vi i ferd med å gå glipp av en ny fornybarnæring? Er det et problem om vi betaler svenskene for å bygge vindkraften for oss?

Se konferansen her

Ny fornybar energiproduksjon er avgjørende for å kutte norske klimagassutslipp. Det grønne sertifikatsystemet er politikernes fremste redskap for å sikre økt fornybarutbygging – og det har levert. Så langt er 6,2 TWh ny fornybar bygget og tildelt sertifikater, og mye nytt er under bygging. Men stadig flere er bekymret for at gode norske prosjekter velges vekk fordi de svenske rammebetingelsene er vesentlig bedre enn de norske.

 Program: 

08:00-08:10 Åpning Marius Holm
08:10-08:20 Presentasjon av Zeronotat: Hvilke utfordringer er det i Norge knyttet til vindkraftutbygging gjennom det grønne sertifikatmarkedet?
08:20 08:35 Statkraft og vindkraft i Sverige, Geir Fuglseth Statkraft.
08:35 08:50 Hva skal til for å lykkes med vindkraft i Norge? Anne Strømmen Lycke.
08:50 09:05 Hvorfor påvirker Sveriges skattenivå lønnsomheten i Norge, og hvordan blir forskjellene fremover? Magne Fauli, Energi Norge
09:05 09:20 Grønne sertifikater som et nytt og innovativt system – kommer Europa etter? Elin Lerum Boasson
09:20 09:50 Debatt:Jan-Henrik Fredriksen. Stortingsrepresenant og Klimapolitisk talsmann i FrPOdd Henriksen. Stortingsrepresentant for Høyre.

Anna Ljunggren. Stortingsrepresentant for AP.

Terje Breivik. Stortingsrepresentant Venstre.

Geir Pollestad. Stortingsrepresenant Senterpartiet.

bilde 3

Om cato