Vindkraft – går Norge glipp av en fornybarnæring?

Vindkraft – går Norge glipp av en fornybarnæring?

ZEROs frokostseminar om vindkraft i Norge viser at temaet engasjerer. Skal vi få mer vindkraft i Norge bør rammebetingelsene harmoniseres med Sverige. Ellers risikerer vi at svenskene stikker av med hovedgevinsten fra elsertifikatmarkedet, ved at mesteparten av verdiskapningen fra fornybarutbyggingen kommer i Sverige.

– Selv om Norge har en høy andel fornybar energi, er fortsatt over halvparten av energien vi bruker totalt sett fossil energi, forklarte Leder i ZERO, Marius Holm i sitt innlegg. – Skal vi få til et grønt skifte må vi nødvendigvis bygge ut den fornybare energien før vi kan bruke den til å fase ut fossile energikilder.

Avdelingsleder i fornybaravdelingen Einar Wilhelmsen, understreket at sertifikatordningen er en viktig og god ordning for å fremme fornybar energi. – Ordningen leverer den fornybare energien vi trenger til å fase ut fossil energibruk. Men et av målene med ZEROs engasjement for vindkraft, er ønsket om å skape en ny fornybarnæring i Norge. I dag utløser sertifikatmarkedet nesten ikke noe vindkraft i Norge sammenlignet med Sverige. Det bør bekymre politikerne, som må se på rammebetingelsene. Vi foreslår en endring av avskrivingsreglene for vindkraft, og en såkalt Grace-period i Norge, for å få fart på vindkraftutbyggingen, sa Wilhelmsen.

En såkalt Grace-period innebærer en harmonisering med svenske regler, slik at man flytter sertifikatfristen for å få anlegget ferdig til 2022, men med avkorting av tiden man får sertifikater. Dagens norske ordning vil føre til bråstopp i utbyggingen når vi nærmer oss 2020.

I den politiske debatten ble det klart at vindkraften er kommet for å bli i Norge, og politikerne ønsker mest mulig vindkraftutbygging i Norge. Jan-Henrik Fredriksen (FrP) understreket at Regjeringen har ambisjoner på feltet, men verken han eller Odd Henriksen (H) kunne love konkret at de ville se på avskrivingsreglene i statsbudsjettet. Terje Breivik lovet at Venstre vil følge dette opp ovenfor samarbeidspartnerne.

Her kan du selv høre politikerne og de andre innleggene fra frokostseminaret:
http://new.livestream.com/accounts/7862669/events/2904900/videos/47548475/player?autoPlay=false&height=360&mute=false&width=640

 

Politikerpanelet fra frokostseminar om vindkraft.

Politikerpanelet fra frokostseminar om vindkraft.

 

Om Jon Evang