Pressemelding RNB 2014: Mye ord, lite klimahandling fra Høyre

– På Høyres landsmøte i helgen var det stort fokus på klima og mange gode vedtak. Men i Revidert Nasjonalbudsjett følges ikke ordene opp med handling. Når beslutningen om CO2-håndtering skyves ut i det blå, og elbilveksten problematiseres, lurer jeg på hvor dypt klimaengasjementet egentlig stikker hos Regjeringen. Selv om klimafondet økes, er dette budsjettet definitivt ikke noen marsordre for det grønne skiftet. Den omfattende omstillingen som må til dersom vi skal ta egne klimamål på alvor må starte nå, sier leder i miljøstiftelsen ZERO Marius Holm.

CO2 håndtering (CCS)
– Vi er skuffet over at det ikke kommer konkrete signaler om hvordan Regjeringen vil gå videre med CCS-arbeidet i Norge. Hvis Regjeringen skal nå målet om et fullskalaanlegg innen 2020, har vi dårlig tid. Vi mener man burde utlyst anbudskonkurranse nå, sier avdelingsleder for industri og petroleum Gøril Andreassen i ZERO.


Elbiler
– Norsk elbilpolitikk er en stor klimasuksess. Når målet er at hele bilparken skal være tilnærmet utslippsfri om noen få tiår, sier det seg selv at vi må holde trykket oppe slik at elbilens innmarsj på det ordinære bilmarkedet fortsetter, sier Marius Holm.

– Det er skuffende at fritaket fra merverdiavgift for leasing av elbiler utsettes nok en gang. Vedtaket fra i høst er dermed ikke fulgt opp. Da utsette innfasingen av elbiler i leasingmarkedet på ubestemt tid, sier Marius Holm.

Politikerne har fredet elbilfordelene fram til 2017. Salget av elbiler er økende og enkelte modeller har vært på toppen av salgsstatistikkene for nybiler. Totalt er det registrert ca. 2,5 millioner personbiler og 434 000 varebiler. I 2013 var kun 18 000 av disse elbiler. Med årets salgsøkning utgjør elbiler fortsatt kun én prosent av den totale bilparken i Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Marius Holm, daglig leder, ZERO – 95 72 16 32 / marius.holm@zero.no
Jon Evang, kommunikasjonssjef, ZERO – 934 01 382 / jon.evang@zero.no
Gøril L. Andreassen, avdelingsleder, olje, gass og industri – 99 56 26 69 / goril@zero.no

Om Marit

twitter: @maritflinder