Utsirahøyden, en historisk seier for klimaet og demokratiet

Kari E 3

I konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup-utbyggingen stilles det fra i dag krav om at hele områdets kraftbehov skal dekkes med kraft fra land. Det betyr at det blir mulig å nå klimaforliket, og kutter CO2-utslipp fra norsk sokkel med 800 000 tonn, som tilsvarer utslipp fra 400 000 nye biler. – Dette er en gigantseier for klimaet med enorm langsiktig effekt, sier Kari Elisabeth Kaski, nestleder i ZERO.

Det har lenge vært uaktuelt å bygge nye gasskraftverk på land. Nå sier Stortinget at oljeselskapene ikke kan regne med å få bygge gasskraftverk på sokkelen heller. Dette vedtaket betyr at det ikke blir mulig for Statoil og de andre oljeselskapene på Utsira å basere sin kraftproduksjon på gassturbiner, men må bruke ren vannkraft fra fastlandet. Ansvaret hviler nå på Tord Lien på å følge opp Stortingets vedtak. Utbyggingsplanen som Statoil skal presentere til neste år må innebære full områdeelektrifisering. Kabler som forbinder Johan Sverdrup med de andre feltene blir krevd etablert i forbindelse med oppstartsfasen av Johan Sverdrup.

– Dette er klok klimapolitikk i praksis. Stortinget har tatt egne klimamål på alvor og følger de opp med de tiltakene som gjør det mulig å nå klimaforliket. På mange måter er elektrifiseringen av Utsira-høyden en seier også for demokratiet, når Stortinget ikke lar oljeindustrien styre norsk klimapolitikk sier Kari Elisabeth Kaski, nestleder i miljøstiftelsen ZERO.

– Sokkelen er Norges største utslippskilde av klimagasser, og klimatiltak her har enorm langsiktig effekt. Det avgjørende her er at de har slått tydelig fast at hele området skal elektrifiseres. Det er en gigantseier for klimaet, sier Kaski.

ZERO vil nå følge opp Tord Lien tett i arbeidet frem mot utbyggingsplanen, som vil foreligge neste år.

– Dette er også kun muliggjort av en fantastisk innsats av alle partiene på Stortinget, spesielt Arbeiderpartiet, som har stått imot kraftig press fra oljeindustrien om ikke å bruke kraft fra land. Dette viser også et viktig grønt skifte i Arbeiderpartiet, sier Kaski.

Om Thor-Arne