Bli med i Forum for fornybar bioplast!

Det er økende interesse for fornybar bioplast, men markedet, tilgangen og kunnskapen om dette i Norge er fortsatt begrenset. For å bidra til å bringe dette videre inviterer ZERO til etablering av Forum for fornybar bioplast.

bloggbilde

 

Om fornybar plast som viktig klimatiltak
Verden bruker snaut 300 millioner tonn med fossil plastprodukter. Det fører til utslipp av nærmere 1,4 milliard tonn CO2 – som er omtrent like mye som de samlede klimagassutslippene fra verdens flytrafikk. Omlegging til fornybar plast er derfor et viktig klimatiltak som kan gi store utslippsreduksjoner. Zero har tidligere løftet temaet på et frokostseminar i Oslo. For mer informasjon, se også ZEROs rapport om status, barrierer og virkemidler for bioplast.
Mål med forumet:
•       Kompetanseheving og informasjonsutveksling

•       Økt kunnskap og diskusjon for felles utfordringer
•       Nettverksarena, bidra til etablering av konkrete samarbeid, utviklingsprosjekter o.l.

Om forumet:

  • Alle interesserte aktører inviteres til å delta.
  • Deltagelse forplikter til å jobbe med muligheter for fornybar plast
  • Kvartalsvise møter med innledninger med spørsmål og diskusjon på aktuelle tema, som :
 • Status på produksjon og bruk i Norge og internasjonalt.
 • Tilgang til råstoff og produkter.
 • Bærekraftig produksjon. Sporbarhet og sertifisering for å sikre god miljønytte.
 • Bioplast fra norsk råstoff.
  • Muligheter for reduserte kostnader for bioplast og insitamenter for å dekke merkostnad.
  • Grønne polymer i andre produkter. Synergier og felles utfordringer.

Øvrige aktiviteter i regi av Forumet, dersom det er interesse for det, kan være:

 • Arrangere studietur for å lære mer om produksjonskjeden.
 • Kunnskapsspredning ut over Forumet, som å arrangere åpent seminar.

Oppstartsmøte for etablering av forumet: 9.sept, kl. 9-12.

Meld interesse for deltagelse før sommerferien til marius.gjerset@zero.no
Spre gjerne invitasjonen videre til andre som kan ha interesse av dette!

 

Om bastian