Elbilen – en driver for det grønne skiftet – Årets bilustilling

På Zerokonferansen vil vi presentere elbilen, og andre nullutslippsbiler, som en del av det grønne skiftet. En klimaløsning, både for den enkelte bilist og i det norske klimaregnskapet. Dette vil vi gjøre blant annet med en bilutstilling.

Elbilsuksessen i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet, og fersk klimaforskning fra TØI og CICERO viser at overgang til elbiler er en lavthengende frukt i klimapolitikken – som både gir store utslippskutt og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

12. og 13. november møtes 1200 beslutningstakere fra politikk, næringsliv, media, organisasjonsliv og akademia  til Zerokonferansen på Youngstorget. Fokuset for konferansen er «Det grønne skiftet – Veikart 2030», og konferansen stiller spørsmålet om hvilke valg vi må ta i dag for å få til størst mulig utslippskutt i 2030 – og et utslippsfritt samfunn i 2050. Ett av svarene på dette spørsmålet er at vi må satse på elektrifisering av bilparken.

Vi opplever daglig at det er motinnlegg mot elbil, der miljøeffekt og samfunnsøkonomisk effekt kritiseres. Rett før Zerokonferansen 2014 vil regjeringen legge frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. Her kan det komme viktige signaler om både bilavgiftene generelt og de spesifikke fordelene for elbil.

 

Sammen skal vi sikre elbilens fremtid, for å sikre null utslipp i transportsektoren

Slik ZERO ser det har aldri omdømmearbeid for elbilen, nullutslippskjøretøy og elektrifisering av transportsektoren vært viktigere enn akkurat nå. Vi vil vise at elektriske biler er sentrale drivere for en total grønn omlegging av transportsektoren. Vi vil vise bilprodusentenes strategier for en grønn mobilitet. Vi vil vise hvordan omleggingen av bilparken og omleggingen av energisektoren henger nøye sammen.

Vi oppfordrer dere til å informere produsentene av deres nulluslippsbiler allerede nå, både med tanke på å vise frem nye nullutslippsmodeller, og å delta på ZERO’s  klimakonferanse i Norge – et spennende tidligmarked for elbil.

Vi kommer tilbake med konkret program for bilutstillingen og utstillingsområdet. For mer info og påmelding til konferansen: www.zerokonferansen.no

Her spiller dere en viktig rolle, og vi håper dere vil være med på at nullutslippsbilene dominerer Youngstorget i november. Mer informasjon kommer over sommeren.

Tags:

Om Marit

twitter: @maritflinder