Pressemelding: Løft for grønn transport i RNB

I revidert nasjonalbudsjett har samarbeidspartiene Høyre, FrP, Venstre og KrF gitt 10 millioner kroner ekstra til Transnova. Pengene er øremerket bygging av nye hydrogenstasjoner. Det er stort behov for nye hydrogenstasjoner i Oslo og omegn, og i Bergen.

– Dette er gode nyheter. Ekstra bevilgningen vil gi Transnova mulighet til å realisere nye hydrogenstasjoner i Osloregionen og i Bergen. Hydrogenbiler er – sammen med elbiler – en viktig del av en veien fremover mot utslippsfrie transportløsninger, sier Kari Asheim, avdelingsleder for transport i ZERO.

– Med denne bevilgningen gir samarbeidspartiene et svært tydelig signal om at det skal satses på hydrogen som drivstoff i transportsektorens grønne skifte. Dette er et viktig signal til bilbransjen, og til flåteeiere og vanlige forbrukere som skal kjøpe ny miljøbil, sier Kari Asheim.

Biogass

Bevilgningen til belønningsordningen til kollektivtransport økes med 65 millioner. Intensjonen bak denne bevilgningen er at bybussene i Trondheim skal kunne få de 30 millionene som trengs for å få bussene over på biogass.

Dette er en gledens dag for Trondheim. Endelig er den siste brikken for å sikre klimavennlig drivstoff til bussene i Trondheim på plass, sier rådgiver i ZERO Johannes Hojem.

 

Om Jon Evang