Zerokonferansen er til for deg!

Zerokonferansen samler de viktigste aktørene innenfor klimasaken. I to dager diskuterer vi politikk, næringsutvikling og rammevilkår for å løse klimautfordringen.

I år er temaet for Zerokonferansen Det grønne skiftet – Veikart 2030. Det grønne skiftet drives fram av politiske beslutninger, teknologiske nyvinninger og entreprenører i markedet.  I tiden fram mot 2030 vil tempoet i det grønne skiftet økes. Nullutslippsløsninger må tas i bruk og spille sammen på alle samfunnsområder om togradersmålet skal nås.

10687264644_494e7b6d2c_b

Nå har vi gleden av å invitere deg til å bli med på diskusjonen om hvilke valg myndighetene og bedriftene må ta i dag. Hvordan skal vi drive det grønne skiftet videre, og hvilke muligheter gir det grønne skiftet for selskaper som griper sjansen og er med på omstillingen mot 2030?

Meld deg på i dag for å sikre din plass på Norges viktigste klimakonferanse!

Vi er stolt av å arrangere konferansen for niende gang i 2014. Flere av våre deltakere kommer igjen, år etter år. Vi har spurt noen hvorfor de deltar på konferansen, og her er det de svarer:

Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge

Zerokonferansen har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for alle som er opptatt av samfunnsmessige og forretningsmessige implikasjoner av de store globale utfordringene vi står overfor. Finansnæringen har stor nytte av å delta i dette ordskiftet, og dele erfaringer med sentrale nasjonale og internasjonale aktører.

Vibeke Hansen, Associate Director External Communication, Coca- Cola

Zerokonferansen gir alle næringslivsaktører med interesse for klimaløsninger inspirasjon, informasjon og ikke minst en arena der vi kan møte andre som vil gjøre en positiv forskjell.

Alfred Bjørlo, ordfører, Eid kommune

Zerokonferansen er eit heilt sentralt samlingspunkt for alle som arbeider med miljø og klima i norske kommuner. Er du i ein kommune som har klima og miljø på dagsorden, vil Zerokonferansen vere ein av årets viktigaste arbeidsdagar.

På Zerokonferansen 2014 setter vi sammen puslespillet og viser hvilke beslutninger som må tas nå. Sammen tegner vi veikartet for nullutslippsamfunnet 2030. Vi oppdaterer programmet fortløpende på konferansens hjemmeside. 

Zerokonferansen avholdes 12.-13. November i Oslo. Meld deg på i dag for å sikre deg plass på Norges viktigste klimamøteplass 2014.

Om bastian