En fossilfri grenseregion

Olav Moe, leder for samferdsels- og miljøkomiteen i Østfold, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Olav Moe, leder for samferdsels- og miljøkomiteen i Østfold, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bilen er kommet for å bli, men den trenger ikke forurense. Skal vi klare å begrense skadene fra de menneskeskapte klimaendringene må vi kutte utslippene fra transporten, noe vi gjør best ved å gå fra fossilt til fornybart drivstoff. Dette har kommuner og fylker på begge sider av Svinesund skjønt. Alle kommunene i Østfold, Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og flere kommuner i Follo har skrevet under på en erklæring for å jobbe for en fossilfri grenseregion 2030.

De vil få opp infrastruktur, skifte ut egne biler og ellers bruke de virkemidlene kommuner og fylkeskommuner har for å få transporten over fra fossilt til fornybart. Hurtigladestasjoner er utbygd. Minimumstall for ladestasjoner kommer inn i plan for reguleringene for nye områder. Det er inngått en felles rammeavtale for innkjøp av ladepunkter som alle kommunene og fylket kan benytte seg av. Elbiler har vært på test i alle kommunene og flere av virksomhetene i de ulike kommunene. Det har ført til at flere har skaffet seg elbil, mange ladepunkter er kommet opp, og det er kommet flere hurtigladere, så man nå kan kjøre problemfritt Oslo-Göteborg med alle elbiler som kan hurtiglade.

Kommunene på norsk side har også lært av Sverge på biogass, og hatt stor nytte av dem ved utforming av anbud for nye biogassbusser. 100 stykk er nå i bruk, og Svenskene har lært av nordmennene på elbilsatsning. Kanskje kommer det bedre elbilincentiver i Sverge etter valget?

I dag møtte representanter for Østfold, ZERO og Svenske samarbeidspartnere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og overrakte erklæringen. Det er grunn til å tro at Samferdselsdepartementet er åpne for lavere avgifter på fornybart drivstoff, sier Olav Moe, leder for samferdsels- og miljøkomiteen i Østfold.

Han føyer til at fornybare kjøretøyteknologier er tilgjengelige i en rekke modeller i dag. Derfor må vi legge til rette slik at det er mer naturlig å velge fornybart enn fossilt. Han sier at arbeidet i Østfold er langt ifra ferdig, og at de skal jobbe videre med tilrettelegging av infrastruktur og innfasing av kjøretøy på fornybare drivstoff i egne virksomheter.

Dette er et godt initiativ, og det er viktig. Skal vi klare å kutte utslippene fra transportsektoren trenger vi kommunale, regionale og statlige satsninger. ZERO håper at andre regioner nå tar utfordringen og følger Østfolds gode eksempel!

Om Thor-Arne