Pressemelding fra ZERO: Grønt skatteskift i det blå

Pressemelding fra ZERO: Grønt skatteskift i det blå

Finansdepartementet har i dag oppnevnt utvalgsmedlemmene til Grønn skattekommisjon. ZERO mener utvalget mangler viktig kompetanse på sentrale områder.

– Sammensetningen av kommisjonen viser at målet er at alt skal fortsette som før. Samfunnsøkonomer som i all hovedsak baserer sine analyser på rent teoretiske forutsetninger er tungt representert, mens det mangler ekspertise på omstilling i industrien og på hva som utløser grønne investeringer i næringslivet. I tillegg mangler kompetanse på forbrukeratferd! Dette er sentrale felt vi er nødt til å omstille dersom vi skal få til et grønt skifte i industri, næringsliv og befolkning, sier leder i ZERO Marius Holm.
– Mange regjeringsmedlemmer snakker varmt om det grønne skiftet i ulike sammenhenger, men skuffer stort når regjeringen selv skal levere på et av sine viktigste bidrag. Målet med en grønn skattekommisjon må være å få fart på det grønne skiftet, ikke sikre status quo for enhver pris. Det grønne skatteskiftet Siv Jensen varslet i juni er nå i det blå, sier Marius Holm.
Mer informasjon:

Om Jon Evang