Grønn gassfremtid?

At Erna Solberg ønsker et grønt skifte i DN 30. august, og viser til at Norge har en unik mulighet til å investere i grønn omstilling, er positivt. Vi har mulighet til å ta en ledende posisjon på utvikling av miljøteknologi.

Da forventer vi også at regjeringen bidrar til denne omstillingen i statsbudsjettet for 2015, ved å legge til rette for at mer av Oljefondet kan investeres i fornybar fremfor fossil energi.

Hun mener det internasjonale energibyråets (IEA) regnestykke har begrenset betydning for Norge, men bruker det likevel som argumentasjon for at Norge kan fortsette med full produksjon av gass (og olje) for å fase ut kull.

Men per i dag finnes det ikke mekanismer som bidrar til dette. Gass er dyrt, kull og fornybart er billig i Europa, som er vårt viktigste eksportmarked. I tillegg er IEAs analyser mangelfulle, når de hvert år spår at markedet for sol skal ha null vekst de neste årene. Byrået overser at fornybar vil ta markedsandeler langt utover det som drives frem av klimapolitikk.

Norge som nasjon og hver enkelt av oss som skattebetalere burde være bekymret over at vi investerer 200 milliarder kroner årlig i olje og gass basert på en analyse som helt overser den eksplosive veksten i en annen del av energibransjen – solenergi. Dermed fremstår «full gass»-doktrinen både som et veddemål mot den utviklingen i energimarkedet vi trenger for å hindre alvorlige klimaendringer, samtidig som den er en stadig mer risikabel strategi for å skaffe penger til grønn omstilling i Norge.

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv, signert Marius Holm, 8. september 2014

Om Marit

twitter: @maritflinder