Kronikk: Grønne penger gir grønn vekst

Grønne penger gir grønn vekst

Av leder i ZERO Marius Holm.
Trykket som kronikk i Aftenposten 25.september.

På toppmøtet i New York i går starter den lange innspurten mot klimatoppmøte i Paris våren 2015. Fra Norge stilte statsminister Erna Solberg (H) med høye ambisjoner og med 200 nye millioner til FNs grønne klimafond i kofferten. Det er bra. Men som investor og utbygger av fornybar energi kan Norge bokse i tungvektsklassen.

Investering i infrastruktur

Rapporten New Climate Economy peker på behovet for langsiktig kapital investert i infrastruktur. Den peker også på behovet for dedikerte virkemidler som reduserer risikoen knyttet til den lange investeringshorisonten i fornybar energi, der kapital er den viktigste råvaren. Fornybar kraft konkurrerer ofte med langt dyrere dieselkraft, men taper selv om den er billigst på grunn av høye lånekostnader.

I sommer åpnet Erna Solberg Scatec Solars solkraftverk i Rwanda, delvis finansiert av Norfund. Besøket i Rwanda burde gi Solberg los på større bytter.

I sommer åpnet Erna Solberg Scatec Solars solkraftverk i Rwanda, delvis finansiert av Norfund.

I sommer åpnet Erna Solberg Scatec Solars solkraftverk i Rwanda, delvis finansiert av Norfund.

Gjennom enkle tiltak kan vi utløse hundrevis av solprosjekter på kort tid, og store investeringer i vannkraft på sikt. Mange afrikanske land har store vannkraftressurser, som i kombinasjon med solceller kan dekke hele det raskt voksende kraftbehovet. Vi kan gi Afrika både spisslast (sol) og nødvendig grunnlast (vannkraft). Her er vårt forslag til noen første steg:

1. Bygg videre på verdensledende norsk kompetanse. Norske selskaper som Statkraft, SNPower, Agua Imara og Scatec Solar er blant verdens fremste på utvikling av vannkraft- og solkraftprosjekter i sør.

2. Reduser politisk og kommersiell risiko. La Garantiinstituttet for eksportkreditt og Eksportkreditt Norge selge garantier og lån til norsk kapitaleksport, slik at norske kraftutbyggere kan redusere risikoen når de bygger vannkraftanlegg og solparker i utviklingsland. Tilby garantier mot politisk risiko, og mot risiko for at lokalt kraftselskap misligholder langsiktig kontrakt på kraft.

3. La statlige penger gå 20-gangen: Hvis Regjeringen bruker 200 millioner på kraftsalgsgarantier, kan de utløse investeringer på mange milliarder. Lokale kraftselskaper er ofte uvillige til å inngå lengre kontrakter enn ti år på kjøp av kraft. En garanti for kraftsalg etter at tiårskontrakten er gått ut, vil redusere risikopåslag kraftig. I utviklingsland med ti prosent årlig vekst i strømforbruket, er sjansen liten for at slike garantier resulterer i utbetalinger, fordi markedet vil etterspørre strømmen også etter ti år.

4. Gi det statlige investeringsselskapet Norfund større muskler. Erna Solberg viser til Norfund når hun utfordres på norske investeringer i fornybar energi. Men Norfund har bare investert fem milliarder i fornybar kraft siden de ble etablert. Hvis Erna mener alvor, bør hun gi Norfund vesentlig mer kapital og kraft til å utvikle flere prosjekter.

La kapitalen gjøre klimajobben

Erna Solberg kan sammen med Børge Brende og Tine Sundtoft sette spor etter seg i internasjonal klimapolitikk ved å la kapitalen gjøre klimajobben. Vi fremmer det grønne skiftet best gjennom konkret handling. Ferdigstilte fornybare kraftverk vil tale for seg selv.

Om Jon Evang