Strøm-sludder fra VG

Av Oluf Ulseth (adm. Dir. Energi Norge) og Marius Holm (Daglig leder ZERO)

VG påstår på lederplass fredag at forslaget om såkalt «køprising» i kraftnettet vil femdoble nettleien til en vanlig familie, og at konkurransen i strømmarkedet har gitt kundene dyrere strøm. Begge deler er feil og mangler enhver form for kildehenvisning fra VGs side.

For det første: Velfungerende konkurranse i strømmarkedet bidrar til at vi har Europas laveste strømpriser. Første halvår i år var gjennomsnittlig pris på den nordiske kraftbørsen den laveste på syv år – og kundene bytter strømselskap som aldri før. For det andre: I dag betaler gjennomsnittskunden vel 5000 kroner i året i nettleie, inkludert mva. Nettselskapenes inntektsramme fastsettes av myndighetene. Da blir det absurd å påstå at forslaget om «køprising» i nettet skal kunne gi en ekstraregning på 20.000 kroner.

Endrede forbruksvaner medfører store belastninger i kraftnettet visse tider på døgnet. Hurtiglading av elbil og komfyrer med induksjonstopp er eksempler på utstyr som trekker mye effekt og driver frem store investeringer i kraftnettet. Denne regningen havner til slutt hos strømkundene.

Dersom vi gjennom ny teknologi og nye prismodeller klarer å jevne ut forbruket over døgnet, vil behovet for investeringer i kraftsystemet begrenses. Da blir regningen mindre for oss alle. Folk skal fortsatt kunne dusje om morgenen og koke poteter på ettermiddagen uten å frykte strømregningen. Derimot bør det være gevinster å hente på å flytte for eksempel lading av elbil, oppvarming av vann eller vasking av klær til tider av døgnet når belastningen i nettet er lavere.

Teknologien for strømstyring i hjemmet finnes allerede. Med smarte strømmålere som alle får installert innen 2019, blir det mulig for kundene å koble prisinformasjon med styringssystemer. Dette er ikke bare et løft for forsyningssikkerheten, men også for klimaet. Til tross for at vi har 99 prosent fornybar og utslippsfri kraftproduksjon i Norge, kommer fortsatt 50 prosent av energibruken vår fra fossile kilder. I årene fremover kommer fornybar energi til å erstatte fossil energibruk på mange områder i samfunnet. Da er vi avhengige av et effektivt kraftnett.

Innlegget sto på trykk i VG 30.09.2014

Om bastian