Vellykket møte i Forum for fornybar plast

Vellykket møte i Forum for fornybar plast

Første møte i Forum for Fornybar Plast fant sted i ZEROs nye lokaler tirsdag 9. september. Hele verdikjeden for plast, – fra råstoffleverandører til sluttbrukere, var representert. Totalt deltok rundt 40 personer.

DSC_7500 DSC_7498

Fornybar plast utgjør mer enn 1 % av Norges totale plastforbruk

Bruk av biomasse til plastproduksjon har allerede passert 1 % av Norges plastforbruk. – ZERO sitt mål er at når dette forumet har fått jobbet litt sammen har vi økt dette volumet betraktelig, forteller bioplastansvarlig i ZERO, Marius Gjerset. – Vi ønsker å bidra til økt bruk av fornybar plast, og sørge for at dette skjer på en bærekraftig måte.

– Bruken av olje og fossile bestanddeler i plastprodukter har enormt omfang. Det brukes i absolutt alt fra romferger og biler til leker, klær og emballasje. Utslipp fra produksjon og bruk av plast står globalt for like store klimagassutslipp som fra flytrafikken, altså om lag 5% av verdens samlede utslipp, sier Gjerset.

Braskem besøkte forumet

Martin Clemensha fra brasilianske Braskem besøkte forumet og fortalte om deres produksjon av fornybar polyethylen. Gjennom bruk av fornybart råstoff kan karbonavtrykket for plast reduseres betydelig. Samtidig er det fullt mulig å gjøre en god ting på en dårlig måte, så fokuset på bærekraftig produksjon av råstoff må være høyt.

Engasjert forsamling

Hva er bioplast? Er det nedbrytbart eller ikke, kommer det fra fornybart eller fossilt råstoff, resirkulerbart eller ikke og hvem kan levere det. Spørsmålene var mange og diskusjonene gode. Flere av aktørene uttrykte glede over mulighetene til å ha et forum med spesifikt fokus på bioplast.

Bioplast fra skog – en mulighet?

Det er fortsatt rom for å etablere samarbeid med flere aktører som ønsker å lære og øke bruken av fornybar plast. Neste møte finner sted på Zerokonferansens dag 2, 13. november, hvor både deler av konferanseprogrammet er svært relevant og hvor fokuset for møte vil være å øke kunnskapen om mulighetene som ligger i nordisk råstoff.

Om Jon Evang