Pressemelding fra ZERO: Statkraft blir motor i grønt skifte

Pressemelding fra ZERO: Statkraft blir motor i grønt skifte

Regjeringen har i dag lagt frem forslag om å styrke Statkrafts egenkapital med 10 milliarder kroner. 

- Med denne styrkingen av Statkraft sender Regjeringen et tydelig signal om at Statkraft skal ta posisjon som motor i det grønne 
skiftet. Nå får Statkraft muskler til å investere i fornybar energi både i Norge og utenlands, sier leder i miljøstiftelsen ZERO Marius 
Holm.

- Her gjør næringsminister Monica Mæland et modig og riktig grep. Signaleffekten av at den norske regjeringen setter Europas største aktør innen 
fornybar energi i arbeid for å bygge mer fornybar energi er betydelig. Vi får flere arbeidsplasser og økt verdiskaping innen fornybarnæringen, og på sikt vil mer fornybar energi bidra til å fase ut fossil energibruk i alle sektorer, sier Marius Holm. 
- Å plassere mer kapital i fornybar energi og investere i fornybar infrastruktur er også et viktig signal. Vi vil få bedre avkastning på våre felles sparepenger, og bidrar samtidig til gode investeringer for klimaet og for å drive det grønne skiftet fremover, sier Marius Holm.
Kapitaltilførselen foreslås gjennomført ved å tilføre Statkraft SF 5 milliarder kroner i ny egenkapital. Resten av styrkingen skal skje ved fremtidige utbyttereduksjoner.

For kommentarer og mer informasjon kontakt:
 
leder Marius Holm tlf. 95721632
 
kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93401382

Om Jon Evang