Pressemelding fra ZERO: Trenger mer fornybar energi i Norge

Pressemelding fra ZERO: Trenger mer fornybar energi i Norge
I dag kom forslag til endring av lov om elsertifikater på høring, med bl.a. forslag om å myke opp fristen for utbygging av fornybar energi. Elsertifikatene legger grunnlaget for et grønt skifte gjennom støtte til å bygge ut mer fornybar energi i Norge og Sverige.

– Norsk fornybar energi trenger rettferdige vilkår i konkurransen i sertifikatmarkedet. Derfor er det positivt at Olje- og energidepartementet går inn for en risikoavlastende overgangsperiode, også kalt «grace period». Dette øker sjansen for at Norge får sin andel av fornybarutbyggingene, sier nestleder i miljøstiftelsen ZERO, Kari Elisabeth Kaski.

– Samtidig er det viktig å minne om at «grace period» alene ikke er nok. Regjeringen må få på plass de lovede endringene i avskrivningsregler snarest hvis vi skal få vår andel av fornybarutbygging og verdiskapning. For å fase ut fossil energibruk fremover, trenger Norge betydelige mengder fornybar energi, sier Kaski.
Regjeringen foreslår også å gi oljeraffinerier fritak for sertifikatplikt.

– Det er bakvendt å bruke et sentralt verktøy for omlegging til nullutslippssamfunnet til å gi kunstig åndedrett til fossilbransjen. Her burde Regjeringen heller arbeide for at også de svenske raffineriene pålegges sertifikatplikt og bidrar til fornybardugnaden, sier Kari Elisabeth Kaski.

Om Jon Evang