ZERO skuffet, men ikke overrasket over Skancke-utvalgets rapport

Det regjeringsoppnevnte Skancke-utvalget har i dag lagt frem sin utredning om Statens Pensjonsfond Utlands eierskap av fossile eiendeler. Miljøstiftelsen ZERO er skuffet, men ikke overrasket over utvalgets rapport.

Rapporten bekrefter våre bekymringer om at dette var et utvalg nedsatt for å trenere endring. Lederen av utvalget har vært sentral i utviklingen av dagens politikk for fondet, og mandatet til utvalget har vært svakt. Regjeringen har fått den konklusjonen de ville, sier Marius Holm, Daglig leder i ZERO.

Marius holm på scenen

ZERO er uenige i utvalgets konklusjoner. Hvis vi ikke kan gå god for et selskaps virksomhet, må vi ta konsekvensen av det, og selge oss ut. ZERO mener det er åpenbart at vi ikke kan gjøre kullgruveoperatører til fornybarselskaper gjennom aktivt eierskap.

Å trekke seg ut av kullgruveselskaper vil ha en kraftig signaleffekt. Hvis SPU selger seg ut av fossilverstingene vil det være betydelig vanskeligere for andre seriøse investorer å holde kullselskaper i sin portefølje. En marginalisering av kullsektoren og den internasjonale kullobbyen vil være et positivt bidrag i klimapolitikken, sier Holm.  

ZERO mener det er åpenbart at stort negativ klimapåvirkning må være et selvstendig kriterium for uttrekk fra SPU, sier Holm.

Han mener den siste tids bevegelser i oljeprisen viser hvor uklokt det er å øke Norges fossileksponering gjennom oljefondet når økonomien vår er så oljeprisavhengig som den er.

Nå må vi gå videre fra blindgaten dette utvalget representerte, og diskutere det som virkelig er interessant, nemlig oljefondets og Norges totale eksponering mot fossil energi, avslutter Holm.

 

 

ZERO følger saken videre. For ytterligere kommentarer, ta kontakt med:

Bastian Klunde, rådgiver finansinitiativet 900 95 694

Marius Holm, Daglig leder 95721632

Jon Evang, Kommunikasjonssjef 93401382

 

Om bastian