«Outstanding» prestasjon av Powerhouse Kjørbo

Plusshuset Powerhouse Kjørbo er, som første ferdigstilte bygg i Norge, tildelt BREEAM-NOR «Outstanding» – det fremste nivået for miljøklassifisering mulig å oppnå her til lands.

Photo: Chris Aadland

Photo: Chris Aadland

 

BREEAM-NOR er et miljøklassifiseringssystem for bygg. Byggherre Entra var tidlig i prosjektet tydelig på ønsket om å sertifisere Powerhouse Kjørbo til absolutt høyeste nivå, nemlig BREEAM-NOR Outstanding. Det ambisiøse målet er nå nådd. Sertifikatet for ferdigstilt bygg («as-built») ble utstedt 09.02.2015. Et mer bærekraftig rehabilitert kontorbygg finner man ikke på norsk jord.

– Sertifikatet er et bevis på dokumentert kvalitet i verdensklasse. Powerhouse Kjørbo viser at alt er mulig hvis man vil og tør, også i rehabiliteringsprosjekter, og prosjektet bidrar til å løfte bærekraftarbeidet i byggenæringen til et nytt nivå, sier Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC.

Først i Norge med Outstanding for ferdig bygg
Selskapene i Powerhouse-samarbeidet; Entra, Skanska, Snøhetta, ZERO, Sapa, Asplan Viak og Hydro, jubler over å ha nådd målet.

– Vår strategi er at Entra skal være miljøledende i bransjen. Vi er svært stolte av at Powerhouse Kjørbo oppnår miljøsertifiseringen «Outstanding» for det ferdigstilte bygget, som det første i Norge med denne klassifiseringen, sier Arve Regland, konstituert administrerende direktør i Entra.

Sterk felles innsats for å nå målet
Det er BRE Global i England som utsteder sertifikatene på vegne av Norwegian Green Building Council (NGBC), og dette skjer i to ledd; først sertifiseres bygget i designfasen. Dersom det ferdigstilte bygget innfrir miljømålene, utstedes sertifikatet også for «as-built». Det er «as-built»-sertifikat Powerhouse Kjørbo nå har fått.

Det er mange miljøkategorier som ligger til grunn når et bygg skal miljøklassifiseres. Prosessen er krevende, og det er svært mye dokumentasjon som må utarbeides for å oppnå klassifiseringsnivået «Outstanding». Alt fra inneklima og energi, til økologi og forurensning skal beregnes, granskes og nøye dokumenteres.

Entreprenøren Skanska har vært ansvarlig for prosessen med å miljøklassifisere bygget, som nå er belønnet med «Outstanding». Sjefsrådgiver Marit K. Thyholt fra Skanska har både være BREEAM AP (Akkreditert Profesjonell) og miljørådgiver i prosjektet.

– Et stort apparat har vært i sving for å få dette til, og hele verdikjeden har i større eller mindre grad bidratt i denne prosessen, både fra Skanska, byggherre Entra, rådgivere og fra leverandørers side. Dette, kombinert med stor entusiasme fra byggherre, har gjort BREEAM-NOR «Outstanding» til en realitet, sier en svært fornøyd Thyholt.

 

Powerhouse Kjørbo
Powerhouse Kjørbo, et rehabilitert kontorbygg fra 80-tallet på Kjørbo i Sandvika, er verdens første energirehabiliterte plusshus. Bygget skal produsere mer energi enn det bruker i løpet av sin levetid. I energiregnskapet er energibruken knyttet til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget, regnet inn.

Powerhouse-samarbeidet
Powerhouse er et samarbeid for å utvikle og realisere plusshus, det vil si bygg som produserer mer fornybar energi enn de bruker. Powerhouse består av eiendomsselskapet Entra, entreprenøren og prosjektutvikleren Skanska, miljøstiftelsen ZERO, Snøhetta arkitekter, rådgivingsselskapet Asplan Viak, aluminiumselskapet Hydro og aluminiumprofilselskapet Sapa.

 


Skanska i Norge
Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag ca.60.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Entra

Entra er et av Norges ledene eiendomsselskaper. Selskapet eier og forvalter 108 bygninger på til sammen om lag 1,3 millioner kvadratmeter, i hovedsak lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. 30. september 2014 var markedsverdien av eiendomsporteføljen cirka 28 milliarder kroner.

 

BREEAM-NOR
BREEAM-NOR er en tilpasning av BREEAM (Building Establishments Environmental Assessment Method) til norske forhold. BREEAM er verdens ledende og mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg. BREEAM-NOR klassifiserer bygg kjennetegnet ved:

  • Gode energi- og miljøegenskaper
  • Gode og sunne vilkår for leietaker
  • Bærekraftig økonomi

BREEAM-NOR er frivillig, kunnskapsbasert og uavhengig. Et BREEAM-NOR sertifikat er en tredjepartssertifisering i nivåene Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Norwegian Green Building Council er norsk rettighetshaver til BREEAM og eier av BREEAM-NOR.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver i Entra, Ina Helen Østby, 481 54 148
Kommunikasjonsrådgiver i Skanska, Benedicte Bratt Jakhelln, 982 10 445
Green Business Officer i Skanska, Rune Stene, 458 69 150
Daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik: 996 04 330
 

Om bastian