Pressemelding fra ZERO: Arbeiderpartiet konkretiserer industrien som klimamål

Pressemelding fra ZERO: Arbeiderpartiet konkretiserer industrien som klimamål 

Jonas Gahr Støre tok i dag til ordet for en ny industripolitikk i Norge. – Arbeiderpartiet startet i dag på jobben med å konkretisere klimamålene og legge til rett for å utvikle spydspisser i industrien, mener fagansvarlig for industri i ZERO, Kåre Gunnar Fløystad. – Å møte utfordringene i petroleumsnæring med å satse på utvikling av fastlandsindustrien er veien å gå for å bygge landet for framtida.

 

– Dersom Norge skal være karbonnøytrale i 2050 i tråd med klimaforliket så må noen ha vist at det er mulig i 2030. Da må vi hjelpe ambisiøse industribedrifter som TiZir, Elkem og NorCem med deres spydspiss-satsing. Vi må skape rom for klimainvesteringer i industrien.

 

– Ny industripolitikk handler ikke bare om å sikre eksisterende industri, men om å skape rom for ny industri. Støre trakk blant annet fram bioøkonomien til havs og Borregaards verdensledende kompetanse innenfor bioraffinering. Andre aktører står også klar til å investere i ny industri. Gode rammevilkår blir avgjørende.

 

Støre skisserte spennende tanker rundt mandatet for utvalget som nå skal settes ned. – For det første er det bra at man ser samspillet mellom flere sektorer sammen, for det andre at man skal se på tydelige satsinger og for det tredje er det et svært spennende forslag å se på avtaleverket for hvordan ulike næringer og offentlige myndigheter sammen setter seg mål og forplikter hverandre til handling. Det åpner for en ny og spennende tenkning om virkemiddelbruken.

 

For mer informasjon og kommentarer kontakt:

Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig Industri og Petroleum, tlf. 951 80 221

Jon Evang, kommunikasjonssjef tlf. 93401382

 

ZERO om industri

ZEROs visjon er en lønnsom, innovativ nullutslippsindustri i Norge i 2050. Målet er både å produsere materialer og produkter som verden trenger uten klimagassutslipp og minst mulig energibruk per produserte enhet og å etablere ny industri i Norge, gjerne industri som produserer klimaløsninger. Klimatiltak i industrien handler i stor grad om investeringer. Målet er å fase ut fossile innsatsfaktorer og utvikle nye løsninger for prosessene.

 

Om Jon Evang