Pressemelding fra ZERO: Kabel til Tyskland viktig del av norsk klimamål

Pressemelding fra ZERO: Kabel til Tyskland viktig del av norsk klimamål
Statnett har i dag blitt enige med sine tyske partnere om å finansiere en strømkabel mellom Norge og Tyskland.

– Statnett beslutning om å finansiere strømkabel til Tyskland er med på å realisere et av de konkrete målene i klimamålmeldingen, nemlig at Norges rolle som leverandør av fornybar energi skal styrkes. Nå gjør norsk vannkraft det mulig å bygge enda mer fornybar energi i Tyskland. Kabelen er derfor et viktig klimabidrag, sier leder i miljøstiftelsen ZERO Marius Holm.

– Kabelen blir viktig for å bygge en fornybar kraftregion i Nord-Europa. Tyskland har på få år gått fra en helt fossil kraftforsyning til å bli verdensledende på solceller og viktige på vindkraft. De har fortsatt en lang vei å gå før de blir fossilfrie, men de har både klare planer og god gjennomføringsevne, og kabelen vil styrke dette arbeidet, sier Marius Holm.
Kabelen til Tyskland settes i drift i 2020, to år senere enn opprinnelig planlagt.

– Dette viser hvor viktig det er å starte arbeidet med mulige kabelprosjekter hvis vi ønsker å realisere flere kabler før 2030. Et effektivt fornybart energisystem er en forutsetning for det grønne skiftet. Hvis kraftutveksling og fornybar energi skal være blant Norges viktigste bidrag i Europas 2030-mål, bør vi forberede oss på at vi vil møte større krav enn å gjennomføre dagens planer, sier Marius Holm.

For mer informasjon og kommentarer kontakt:

leder Marius Holm tlf. 95721632
fagansvarlig for fornybar energi Siri Hall Arnøy tlf. 92464844
kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93401382

 

Om Jon Evang