Elbilen er kommet for å bli

NAF og ZERO arrangerte i dag frokost seminar om elbil og elbilfordelene. Norske politikere har gjort jobben sin, og utformet politikk som gjør Norge til et av verdens viktigste elbilmarkeder, noe andre land og de store bilprodusentene definitivt legger merke til. Og det kan se ut til at de vil forvalte og videreføre denne suksessen! Det skaper innovasjon og konkurranse, noe som gir forbrukerne stadig bedre elbiler i ulike klasser og med stadig bedre rekkevidde.

Og elbilpolitikken er det eneste alternativet som setter oss på sporet av å kutte tilstrekkelig med utslipp frem mot både 2020 og 2030. Lasse Fridstrøm fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viste til at bare elbilen bidrar så det monner, gitt at man fortsatt bruker avgiftssystemet aktivt for å bygge stadig større elbilmarked.

Geir Malmedal la frem en rapport NAF har laget, som viser at 74% av befolkningen er for elbiler. Tallene er svært gledelige! Et annet interessant trekk i undersøkelsen er at yngre kjøpere er de aller mest positive, noe som viser at elbilen som foretrukket bil er kommet for å bli. Undersøkelsen viste også at å slippe bompenger er den fordelen folk vurdere som viktigst. At folk velger elbilen av mange grunner, først og fremst økonomiske, er viktig! Dersom vi skulle gjort som i Sverige og mange andre land, og lagt til grunn at folks positive innstilling til klima alene skal utløse elbilkjøp, kan vi glemme omstilling av transportsektoren.

Politikerpanelet bestod i dag av Marianne Marthinsen (Ap), Svein Flåtten (H), Gjermund Hagesæther (Frp) og Ola Elvestuen (V). Ingen av dem var veldig konkrete, men alle signaliserte at de ønsker å videreføre elbilpolitikken! Bred konsensus der altså, noe som lover godt for tiden fremover. Det er grunn til å tro, utfra hvordan panelet ordla seg, at virkemidlene i all hovedsak blir videreført. Spørsmålet er hva slags mål vi nå skal sette oss, der var det lite konkret å melde. ZERO mener vi bør ha som mål at så og si alt nybilsalg bør være utslippsfrie biler i 2020. Relativt ambisiøst, men likevel neppe nok til å nå utslippsmålene for 2020. Når det langsiktige målet er å fase ut alle fossilbiler, sier det seg selv at vi ikke kan stanse utrullingen av elbilmarkedet for tidlig.

Svein Flåtten (H) pekte på at poenget om politisk forutsigbarhet er viktig i seg selv, i tillegg til de økonomiske virkemidlene. Provenytapet fra elbilpolitikken er en kalkulert kostnad for en villet politikk i følge Flåtten! Det er en fornuftig tilnærming, for som nevnt er transportsektoren det området hvor vi må kutte utslippene drastisk dersom vi skal komme i mål med 40% kutt i ikke-kvotepliktig sektor i 2030. Alternativene til å kutte i transportsektoren er enten vanskelig tilgjengelige for tiltak frem mot 2030, eller veldig dyrt, noe du kan lese mer om i Marius innledning.

Stig Skjøstad fra NAF tolket politikerne dit at de ønsker å forvalte elbilsuksessen på en god måte videre. Han var opptatt av at forbrukerne må føle trygghet for kjøpet sitt, og forteller at NAF får telefoner hver gang elbilfordelene kommer opp til debatt. Et ekstremt viktig poeng, siden bilinnkjøp er husholdningenes nest største innkjøp.

Hvordan få en tilstrekkelig god ladestruktur? Politikerne pekte på Transnova som løsning, med ansvar for å få på plass ladeinfrastruktur. Til det er det en ting å si: vel og bra, men da må Enova/Transnova få nok penger til å følge opp. Med den veksten vi har i elbiler, må ikke myndighetene bremse salgsveksten ved å sinke utbyggingen av ladeinfrastrukturen. Flere gode utfordringer til politikerne fra aktører i salen her, og et tema vi definitivt vil ha på agendaen fremover

Gjermund Hagesæther bekjente at han ikke var veldig opptatt av klima og miljø, men mener elbilene er kommet for å bli også i kraft av at de er bedre og kulere. Og han sa ingenting om å kutte fordelene. Da er det greit at elbilsuksessen også kan hvile på flere bein.

Elbilpolitikken er en norsk suksesshistorie, og kan vise seg å bli et viktig bidrag inn mot Paris 2015. Hvordan? Jo, når et land som Norge påtar seg å bygge et elbilmarked med tanke på fase ut den fossile bilbruken, viser vi at politikk virker og at politisk mot nytter. 50000 solgte biler er bare første skritt i riktig retning. Vi høster verdifull erfaring om virkemiddelbruk og veksttakt, samtidig som bilfabrikantene ikke kan overse dette markedet. På verdensbasis er transportsektoren den største utslippssektoren, og noen må starte jobben med omstillingen. Norge går foran. Og – ser det ut til – vil fortsette med det.

 

 

Om Jon Evang