Pressemelding fra ZERO: Kabel til Danmark viktig del av norsk klimamål

Pressemelding fra ZERO: Kabel til Danmark viktig del av norsk klimamål

I dag markerer Danmark og Norges Kronprinser åpningen av ny strømkabel mellom Norge og Danmark. 

– Strømkabelen mellom Norge og Danmark er med på å realisere et av de konkrete målene i klimamålmeldingen Stortinget behandler i disse dager, nemlig at Norges rolle som leverandør av fornybar energi skal styrkes. Nå gjør norsk vannkraft det mulig å balansere utbygging av mer fornybar energi i Danmark. Kabelen er derfor et viktig klimabidrag, sier Siri Hall Arnøy, fagansvarlig for fornybar energi i miljøstiftelsen ZERO.

– Kabelen blir viktig for å bygge en fornybar kraftregion i Nord-Europa. Danmark har på få år gått fra en hovedsaklig fossil kraftforsyning til å bli verdensledende på vindkraft. De har fortsatt en lang vei å gå før de blir fossilfrie, men de har både klare planer og god gjennomføringsevne for bygging av mer fornybar. Kabelen vil gjøre det mer attraktivt å satse på vindkraft, sier Siri Hall Arnøy.
 

– Vi trenger å realisere flere utenlandskabler før 2030. Et effektivt fornybart energisystem er en forutsetning for det grønne skiftet. Hvis kraftutveksling og fornybar energi skal være blant Norges viktigste bidrag i Europas 2030-mål, bør vi forberede oss på at vi vil møte større krav enn å gjennomføre dagens planer, sier Siri Hall Arnøy.

Mer informasjon fra Statnett

For mer informasjon og kommentarer kontakt:
fagansvarlig for fornybar energi Siri Hall Arnøy tlf. 92464844
kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93401382

  

Om Jon Evang