Pressemelding fra ZERO: Elbilsuksessen videreføres

Oppdatert kl. 23.40
Pressemelding fra ZERO:
Elbilsuksessen videreføres

De borgerlige partiene har i kveld blitt enige om prinsippene for utvikling av bilavgiftene framover. Avtalen mellom de fire partiene gjør klimamålene og overgangen til en utslippsfri bilpark til ufravikelige prinsipper for enhver videre utvikling av bilavgiftene fra denne regjeringen. Elbilfordelene videreføres – med noen fornuftige justeringer.

– Endringene gjør det mulig å ikke bare videreføre elbilsuksessen, men å øke farten i overgangen til nullutslippsbiler, sier fagansvarlig for transport i miljøstiftelsen ZERO, Kari Asheim. – De fire partiene foreslår prinsipper og justeringer som vil gjøre det mulig å håndtere en større overgang til elektriske biler i årene fremover.

Eksempler på fornuftige justeringer er i følge ZERO en ny «elbilgaranti» for fullt fritak for kjøpsavgifter til 2018 og 2020, eventuelle endringer etter dette skal vurderes opp mot måloppnåelsen i forhold til klimamålene for 2020 og 2030.

-Dette er en riktig og fremtidsrettet måte å videreføre elbilpolitikken på. Så lenge prinsippet om at nullutslippsbiler alltid skal være konkurransedyktige på pris ligger til grunn i avtalen, har vi en garanti for at alle endringer i bilavgiftene fra regjeringen Solberg vil være i tråd med dette. Dette er godt nytt for elbilsuksessen også etter 2018 og 2020, sier Asheim.

Mer fleksible bruksfordeler
Avtalen åpner for en mer fleksibel innretning på bruksfordelene, der parkeringsavgifter, bompengesatser og fergetakster kan tilpasses innfasingsfarten lokalt, og justeres i takt med utviklingen.

-Dette er i tråd med det ZERO har foreslått, og vitner om en vilje til å ta elbilsuksessen videre inn i en ny fase med sterkere vekst i salget, sier Asheim.  – ZERO har foreslått at det etableres et nasjonalt prinsipp om at nullutslippsbiler alltid skal ha halv bompenge- og fergetakst sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Vi registrerer med glede at det nå skal jobbes videre med dette, i form av en lav bompengesats for elbil og halv årsavgift.

-Kunsten fremover er å tilpasse satsingen på nullutslippsbiler til en ny fase der vi vil få til enda sterkere vekst. Det har de fire partiene lagt et godt grunnlag for med avtalen de har inngått i dag.

For mer informasjon kontakt:
Fagansvarlig for transport Kari Asheim tlf 90841606

Kommunikasjonssjef Jon Evang tlf 93401382

Om Jon Evang