Pressemelding fra ZERO: Haster med karbonfangst og lagring av CO2

Pressemelding fra ZERO:
Haster med karbonfangst og lagring av CO2

Olje-og energidepartementet la i dag frem «CO2-handtering: Overlevering av idéstudien om moglege fullskalaprosjekt i Noreg», utredet av Gassnova. Studien viser at flere industrielle aktører kan være villige til å vurdere CO2-håndtering videre, men dette er – ikke overraskende – avhengig av hvilke rammevilkår som etableres fra statens side. Utredningen bekrefter potensialet i Norge

– Det er positivt at Gassnova gjør konkrete anbefalinger om å legge til rette for videre mulighetsstudier av CO2-fangst på både Norcem og Yara sine anlegg.  At man trekker frem Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune og videre studier av CO2-fangst på Klemetsrudanlegget, er også bra, sier leder i miljøstiftelsen ZERO Marius Holm.

ZERO mener studien bekrefter behovet og det gode potensialet for CCS i Norge, både innenfor industri og olje/gass. Nå må vi komme videre med norsk CCS politikk og realisering.

– Å drive CCS-arbeidet i Norge videre etter skrinleggingen av Mongstad for to år siden er krevende. Men siden Regjeringen og olje- og energiminister Tord Lien har vært i tenkeboksen siden den gang, må det nå vises handlekraft, sier Marius Holm.

– Målet i klimaforliket om å få på plass et norsk fullskala CCS-prosjekt innen 2020, er et riktig ambisjonsnivå, og et oppnåelig mål.  Mindre bra er det når Lien, med flere, stiller spørsmål ved om dette målet er mulig. Jo lenger vi nøler nå, jo større er sjansen for at vi ikke lykkes med et norsk CCS anlegg innen 2020, sier Holm.

Det er fortsatt innen rekkevidde å organisere og bygge et CCS-prosjekt på tre år, slik eksemplet fra Saskatchewan i Canada viser, med byggingen av Boundary Dam CCS.

Slik kan Tord Lien komme i gang:

1.Statsbudsjettet for 2016 må ha konkrete og effektive virkemidler, og tilstrekkelig finansiering.
ZERO foreslår et utvidet mandat og en økt bevilgning til Enova for CCS utvikling- og realisering, gjerne i samarbeid med Gassnova.
2. En innvilgning av midler til et (eller flere) prosjekter, etter en søknadsprosess, bør komme i 2017
3. 2017-2020: organisering, bygging og ferdigstilling av et norsk fullskala CCS prosjekt

– Nå har vi fått nok studier og vurderinger, la oss komme i gang. Vi har tro på at Tord Lien kan få CCS på sporet.  Norge må gjennom konkret handling vise at det uttalte målet om norsk fullskala CCS fortsatt står ved lag, og at Norge tar ansvar for sin del av klimakuttene som må til for å nå det internasjonale målet om et nullutslippssamfunn innen 2050, sier Marius Holm.

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Jon Evang tlf 93401382

Politisk rådgiver CCS Camilla Svendsen Skriung tlf 90641812

Om Jon Evang