Pressemelding fra ZERO – RNB 2015: Elavgiften må målrettes

Pressemelding fra ZERO – RNB 2015: Elavgiften må målrettes

Siteres Siri Hall Arnøy, fagansvarlig for fornybar energi i miljøstiftelsen ZERO
– Økt bruk av strøm er et av de viktigste klimaverktøyene vi har. Der målet er å bruke mer strøm, må avgiften ned.

– Når elavgiften justeres, må Stortinget også benytte anledningen til å gjøre den mer målrettet. Med dagens lave el-priser er det rom for en økning i elavgiften i sektorer der målet er å spare på strømmen, som i byggsektoren. Men det er unødvendig at det er elavgift på ferger og busser, til tross for at det gir store utslippskutt å bruke mer strøm i transportsektoren. Det blir enda mer meningsløst når man ser at trolleybuss har fritak, mens vanlig buss har elavgift – elavgiften er rett og slett ikke oppdatert i forhold til mulighetene teknologien har gitt oss.
– Det er viktig for klima at datasentre drives med utslippsfri elektrisitet, og derfor er det bra om vi får flere etableringer i Norge. Redusert elavgift for datasentre er kanskje den viktigste brikken for å få dette til.
For mer informasjon og kommentar kontakt:

 

Fagansvarlig Siri Hall Arnøy tlf. 92464844

Kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93401382

Om Jon Evang