Pressemelding fra ZERO – RNB 2015: Uferdig løsning for biodrivstoff

Pressemelding fra ZERO – RNB 2015: Uferdig løsning for biodrivstoff

I revidert statsbudsjett utsettes i praksis Stortingets vedtak om å redusere avgiftene for biodiesel og bioetanol.

–          Regjeringen forsinker nå omleggingen til fornybart drivstoff og stimulans til norsk produksjon. Dette skaper unødig usikkerhet og uforutsigbarhet i en bransje som står på terskelen til å ta store investeringer, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig for bioøkonomi i miljøstiftelsen ZERO.

–          Vi får ingen norsk satsing på produksjon av biodrivstoff uten at det utvikles et marked for fornybart drivstoff, sier Fløystad.

–          Dette kunne Finansdepartementet og regjeringen ha løst på et tidligere tidspunkt gjennom å be om en forhåndsuttalelse fra ESA på lovligheten. Tiltakene var blant de viktigste grepene for et grønt skifte som ble tatt i Statsbudsjettet for 2015. Nå må Stortinget nok en gang rydde opp. Vi forventer at det kommer et tydelig vedtak gjennom Stortingets behandling, sier Fløystad.

For mer informasjon kontakt:

fagansvarlig Kåre Gunnar Fløystad, tlf. 951 80 221

kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf. 93401382

Om Jon Evang