Pressemelding fra ZERO: Tilbakeslag for utfasing av fossil energi

Pressemelding fra ZERO: Tilbakeslag for utfasing av fossil energi

Statkraft har besluttet å ikke investere i Fosen- og Snillfjord-prosjektene i Midt-Norge. Lavere kraft- og elsertifikatpriser i Norden medfører at prosjektene ikke er lønnsomme

– At Statkraft ikke går videre med Norges største vindkraftprosjekt på Fosen viser at det ikke er nok å ha en politikk for å bygge ut fornybar energi. Det blir hverken fornybarutbygging eller grønt skifte hvis ikke den nye strømmen tas i bruk for å fase ut den fossile halvparten av Norges energibruk, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.
– For å få full effekt av sertifikatsystemet, må etterspørselssiden vokse. Transportsektoren, olje- og gass, og industri er områder hvor vi trenger å erstatte fossil energibruk med fornybar. Fremover trenger vi derfor å få bygget ut betydelige mengder fornybar energi, sier Marius Holm.- Norge har som klimamål å styrke sin rolle som produsent av fornybar energi. At Fosen ikke realiseres svekker denne målsettingen. I det minst bør alle diskusjoner om hvorvidt vi har nok strøm til elektrifisering av sokkelen nå være over, realiteten er at vi har kraftrikelighet og gode prosjekter i bakhånd, sier Marius Holm.

For mer informasjon kontakt:
leder Marius Holm, tlf. 95721632
fagansvarlig fornybar Siri Hall Arnøy tlf. 92464844
kommunikasjonssjef Jon Evang, tlf. 9340138295

 

Om Jon Evang