ZERO på Arendalsuka 12.-18.august

Årets Arendalsuke finner sted fra 12.-18.august. ZERO er med!

Vi er medarrangør på noen arrangementer, i tillegg deltar vi med innledere på flere. Zeroakademiet har også en samling under Arendalsuka. Les mer om programmet under Arendalsuka.

Sammen med NHO arrangerer vi en debatt om Storbyer som del av klimaløsningen
fredag 14.august kl 08.45 – 10.15 på Hotell Tyholmen

Flere av våre største byer står foran store areal- og transportutfordringer i tiden fremover, når både befolkningsvekst og klimautfordringer skal møtes. Vi må ha en klar oppgavefordelingen mellom stat og kommune når det gjelder å løse disse utfordringene.

ZERO og NHO ønsker å utfordre aktuelle politikere fra Regjeringen, Stortinget og kommunene på hvordan vi skal løse dette. Hvordan skal vi utvikle effektive og utslippsfrie transportløsninger i byene? Hvordan skal vi sikre god arealplanlegging i et klimaperspektiv? Hvilke virkemidler og hvilken handlefrihet bør kommunene ha for å utvikle gode klimaløsninger i sin kommune? Hvordan kan næringslivet bidra med de gode løsningene?

Marius Holm (leder i ZERO) og Kristin Skogen Lund (adm.dir i NHO) deltar. Innledning ved Rolf Røtnes fra Damvad. Kommunalminister Jan Tore Sanner kommer, i tillegg til storbypolitikere fra Oslo og Trondheim (oppdateres fortløpende).


Veien videre for ladbare biler

Fredag 14.august kl.12.30 – 14.00 i bystyresalen, Arendal rådhus

Sammen med Harald A. Møller AS arrangerer vi debatt og politisk samtale om veien videre for ladbare biler. Marius Holm og adm.dir i Harald A. Møller AS, Terje Male, utfordrer. Hvilke virkemidler trengs? Hvordan sikrer at vi innfasingen av ladbare biler fortsetter? Hvordan bygge marked for nye type biler?

Vi spør Nikolai Astrup (H) og Terje Aasland (Ap, ikke endelig bekreftet). Vi skal også snakke om hvordan lavutslippssoner skal brukes som virkemiddel i byene, da har vi fått med oss Guri Melby (V, samferdselsbyråd i Oslo) og Henning Warloe (H, miljøbyråd i Bergen).

Klimagrill på kilden – Hvordan skape 200 000 grønne arbeidsplasser?
Fredag 14.august kl 14.30 – 16.30 på Kilden kulturhus i Arendal sentrum

Det grønne skiftet, nedbemanning i oljesektoren og rivende teknologisk utvikling fører til omstilling i arbeidslivet. Kommer de grønne arbeidsplassene av seg selv, eller trenger vi politisk drahjelp?

ZERO, Bellona, Natur og Ungdom og Energi Norge inviterer til debatt med representanter fra politikk, forskning og næringsliv. Møt blant andre Else-May Botten (Ap), Tina Bru (H), Kari Kaski (SV), Sveinung Rotevatn (V) og Kristin Halvorsen (Cicero). Innledning ved Idar Kreutzer, som nylig ble oppnevnt til Regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft.

Ordstyrer: Eivind Heløe

Etter arrangementet blir det pølser og mingling på plassen utenfor.


Flere andre arrangementer

I tillegg deltar leder i ZERO Marius Holm på flere andre arrangementer:

Torsdag 13.august, kl.12.00 – 14.00, Eureka kursrom 2, Amfiet:
Grønn byutvikling: Bo høyt og tett – bør alle byer ha sitt Bjørvika? 

Fredag 14.august kl.10.30 – 12.15, Grid-senteret:
Urbane løsninger i lavutslippssamfunnet. Om boss-sug, gjenvunnet energi og en månelanding i Kommune-Norge

Mandag 17.august kl. 10.00 – 12.00, Eureka Amfi:
Datasentre i Norge og det grønne skiftet

Tirsdag 18.august kl. 09 .00 – 15.00, Strand hotel Fevik
Prosinkonferansen: Klimadugnad – Industriens ansvar

 

Om Jon Evang