ZERO til Arendalsuka

Årets Arendalsuke går av stabelen fra 12.-18.august. ZERO kommer selvfølgelig til å være der. Sammen med NHO skal vi se nærmere på hvordan storbyene kan løse sine klimautfordringer.

Flere av våre største byer står foran store areal- og transportutfordringer i tiden fremover, når både befolkningsvekst og klimautfordringer skal møtes. Vi må ha en klar oppgavefordelingen mellom stat og kommune når det gjelder å løse disse utfordringene.

ZERO og NHO ønsker å utfordre aktuelle politikere fra Regjeringen, Stortinget og kommunene på hvordan vi skal løse dette. Hvordan skal vi utvikle effektive og utslippsfrie transportløsninger i byene? Hvordan skal vi sikre god arealplanlegging i et klimaperspektiv? Hvilke virkemidler og hvilken handlefrihet bør kommunene ha for å utvikle gode klimaløsninger i sin kommune? Hvordan kan næringslivet bidra med de gode løsningene?

Marius Holm (leder i ZERO) og Kristin Skogen Lund (adm.dir i NHO) deltar. Program samt øvrige innledere/debattanter blir oppdatert.

Vi er også medarrangører av Klimagrill sammen med Energi Norge mfl. I tillegg skal Marius Holm og flere andre delta på ulike arrangementer.

NB! Vi har noen hotellrom ledig deler av uka, ta kontakt med ingrid.aasaaren@zero.no hvis du trenger rom.

Om Jon Evang