Storbyene tar klimautfordringen

Storbyene tar utfordringen – vil lede an i klimaarbeidet

ZERO utfordrer storbyene til å bli spydspisser i det grønne skiftet, og lanserer en sjekkliste over klimatiltak storbyene bør innføre. Samtidig har de fire største byene takket ja til å danne et storbyforum for nullutslippsløsninger.

 

Storbyforumet lanseres i forbindelse med et arrangement ZERO står bak under Arendalsuka. Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommune har takket ja til å delta i nettverket med mål om å få til flere gode klimaløsninger og forsterke rollen som spydspisser i klimaarbeidet. Byene skal blant annet samles fire ganger i året og diskutere transport, bygg, energisystem og grønn omstilling.

– Internasjonalt ser vi at mange byer tar lederskap i klimaarbeidet der statene henger etter. De fire største byene i Norge viser nå vilje til å ta det samme lederskapet her, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

 

ZERO lanserer samtidig notatet «Byene som klimaspydspiss». Der presenteres eksempler fra Amsterdam, London og Abu Dhabi, og en sjekkliste over konkrete klimatiltak storbyene bør ta for å lede an i det grønne skiftet.

 

– Sjekklisten kan bli svært aktuell i valgkampen og ikke minst i forhandlingene etter valget i flere av de store byene, der miljøsaken kan avgjøre hvem som havner i posisjon, sier Marius Holm.

 

Storbyene etterlyser også større vilje fra staten til å gi dem muligheter til å gå lenger i klimaarbeidet. Notatet inneholder derfor også en sjekkliste over tiltak regjeringen bør iverksette for å styrke byenes klimainnsats.

 

– Vi utfordrer regjeringen ved kommunalminister Jan Tore Sanner til å sette byene fri til å lede an i det grønne skiftet. Dette er en enkel og effektiv måte for staten å kutte i klimautslippene, sier Holm.

Les ZEROs storbynotat her (lenke)

Om Jon Evang