Frokostseminar: Grønt skifte til fornybar tungtransport

Velkommen til frokostseminar om Grønt skifte til fornybar tungtransport
Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren, og er en av sektorene hvor utslippene har økt mest. Det finnes nå gode fornybare løsninger tilgjengelig, og fra 1. okt endres avgiftene slik at biodrivstoff på veigående transport skal bli mer konkurransedyktig. Forholdene ligger nå godt til rette for et grønt skifte til fornybar tungtransport. Nå gjelder det å gripe muligheten!
ZERO har tatt initiativ til dugnad for grønne skifte til fornybar tungtransport, og ønsker å samle sentrale aktører på en felles erklæring for å få fart i utviklingen. I den forbindelse arrangerer vi et frokostseminar torsdag 10. september med fokus på hva som finnes av muligheter og erfaringer aktører har.
Program:
  • Velkommen og erklæring for grønne skifte til fornybar tungtransport v/Kåre Gunnar Fløystad, Fagansvarlig i ZERO
  • Lønnsom fornybar transport, avgiftsendring for biodrivstoff, v/Ola Elvestuen, Leder Energi- og miljøkomiteen)
  • Fornybar drivstoff for tungtransport er tilgjengelig v/Geir Harald Ingeborgrud, Eco-1)
  • Erfaringer med fornybar tungtransport, forventninger og muligheter for økt bruk (Posten m.fl.)
Praktisk:
Torsdag 10. september, kl. 8.30-10.00
Kaffe og enkel frokostservering fra 8.00
Sted: ZERO-kontoret, Youngstorget 1
Påmelding: send e-post til ingrid.aasaaren@zero.no innen 8. september (begrenset antall plasser)

Om Kåre Gunnar Fløystad