Krever fornybar tungtransport

Melby

Oslo kommune og ASKO leder an i overgangen til utslippsfri tungtransport. De er blant aktørene som har stilt seg bak en erklæring der de forplikter seg til å velge fornybare transportløsninger i anledning et frokostmøte hos ZERO i dag.

– Norge er godt i gang med overgangen til en utslippsfri bilpark. Nå kommer det grønne skiftet for fullt også i tungtransporten, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO.

En rekke transportaktører og innkjøpere av transporttjenester var dag samlet på et fulltegnet frokostmøte hos ZERO om grønt skifte i transportsektoren. I den forbindelse har flere av dem stilt seg bak en erklæring der de forplikter seg til å bidra til et slikt skifte. Blant de viktigste er hovedstaden Oslo og Norges største grossist ASKO.

I erklæringen forplikter de seg blant annet til «å velge fornybare transportløsninger der disse er tilgjengelige for både egen transport og innkjøp av transporttjenester», og til «å delta i samarbeid der det er nødvendig for infrastruktur og produksjon av fornybart drivstoff og spydspissprosjekter for nullutslippsløsninger».

– Målet er at Oslo sentrum skal forbeholdes fossilfrie kjøretøy, sa Guri Melby, miljøbyråd i Oslo, på seminaret.

Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren og er en av sektorene hvor utslippene har økt mest. Når storkunder av transporttjenester krever bruk av utslippsfri transport, har de makt til å skape et nytt marked for denne typen tjenester.

DSC_8100– Vårt mål er at alle våre kjøretøy skal benytte fornybart drivstoff og innen 2020 skal 50 % av vårt totale drivstofforbruk være fornybart, sa Marius Aarset, fra ASKO.

Det finnes allerede mange gode fornybare løsninger med bærekraftig biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen. Utvikling som har skjedd av høykvalitets biodrivstoff, og den raske utviklingen av batteriteknologi, gjør at det nå er mulig å stille krav om nullutslipp tungtransport.

I Revidert Statsbudsjett 2015 ble det i juni vedtatt å redusere avgiftene for biodrivstoff på veigående transport med virkning fra 1. oktober. Fornybart drivstoff som kan brukes på mye eksisterende materiell vil da være fullt ut konkurransedyktig mot fossilt drivstoff. Denne uken la også Enova fram sin nye transportsatsning som gjør det mulig å få økt støtte til nullutslippsløsninger innen tungtransport (ZEROs kommentar til denne).

– Gode politiske virkemidler har bidratt til gjennombrudd for elbiler i Norge. Det er på tide å komme i gang med denne omleggingen også innen tunge kjøretøyt, sier Marius Gjerset.

 

Se presentasjonene fra seminaret her:

Grønt skifte til fornybar tungtransport ZERO Kåre Gunnar Fløystad

Guri Melby – Oslo kommune

Geir Harald Ingeborgrud – Eco1

Lars Lind – Perstorp

Marius Råstad – Asko

Se erklæringen her:

Grønt skifte til fornybar tungtransport Erklæring

Om Per Kristian Sbertoli