Ønsker verdens første fergestrekning på fornybar biodrivstoff velkommen

– ZERO er veldig fornøyd med at Fjord1 nå erstatter fossilt drivstoff med fornybart drivstoff, og som første i verden begynner å bruke avansert biodrivstoff i fergedrift, sier Marius Gjerset teknologiansvarlig i ZERO.

Sambandet Hella-Dragsvik-Vangsnes bruker ca 1,5 millioner liter drivstoff, noe som tilsvarer ca 4 000 tonn CO2.

– Dette er første steg på veien til å spare 500 000 tonn CO2 i fergesektoren, sier Geir H. Ingeborgrud, daglig leder i Eco-1, som skal levere drivstoffet.

– Fjord1 viser nå vei for fornybart drivstoff for mange andre eksisterende ferger og skip. Dette er et viktig steg i det grønne skiftet i transportsektoren, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

Fergesambandet vil kun bruke fornybart drivstoff.

– Eco-1 sitt mål er å redusere CO2 utslipp med 1 000 000 tonn per år i 2020 i drift av ferger, tog, lastebil og buss, sier Ingeborgrud.

– Satsningen er et direkte resultat av stortingsvedtaket i desember om krav til null og lavutslipp for kommende fergeanbud, og Statens vegvesen sin gjennomføring av dette med krav i anbudet. Det viser hvordan gode politiske vedtak fører til endringer og driver det grønne skiftet over til fornybare løsninger, sier Gjerset.

– ZERO ser nå fram til en tilsvarende omlegging på alle fergesambandene i Norge, med krav som sørger for skifte fra klimaskadelig fossilt drivstoff til fornybare løsninger med batteri og biodrivstoff, sier Gjerset.

Se også Pressemelding fra Fjord1 og Eco-1 her.

Om Per Kristian Sbertoli