Pressemelding fra ZERO: Grønne lekkasjer skaper forventning

Pressemelding fra ZERO: Grønne lekkasjer skaper forventning
Regjeringen presenterte i dag noen lekkasjer fra statsbudsjettet for 2016, som skal være del av en omstillingspakke til et grønt, smart og nyskapende arbeids- og næringsliv.

– Tiltakene for grønt skifte er positive, og skaper først og fremst forventning om konkretisering i Statsbudsjettet for 2016, sier kommunikasjonssjef Jon Evang i miljøstiftelsen ZERO.

– Forsterkningen av klimateknologifondet er bra, og med en tydelig satsing i Statsbudsjettet på miljøteknologiordningen, FME-sentrene og biogass, vil dette bidra til å starte det grønne skiftet i flere sektorer.

– På ENØK-fradraget må det nå leveres. Det har vært lovet siden Regjeringserklæringen, og jeg antar dette betyr at ordningen kommer i Statsbudsjettet for 2016. Ordningen må innebære at alle gode energitiltak i hjemmet inkluderes – ikke kun et smalt utvalg slik dagens Enovastøtteordning har. Maksfradraget må gi høyde for ambisiøse tiltak som gjøres sjelden. Boligselskap må inkluderes i ordningen slik at den får volum. Sist men ikke minst må ordningen være enkel å forstå. Med disse grepene vil vi endelig få en enøkordning som monner, hvor alle enkelt kan bidra til å redusere energibruk i eget hjem.

– På karbonfangst og lagring (CCS) er det bra at Regjeringen holder fast på ambisjonen om et fullskala prosjekt innen 2020. Men da må vi ikke bruke mer tid og penger på mulighetsstudier, det må komme penger til finansiering av konkrete prosjekter.
– En låneordning for bygging av miljøvennlige skip er et offensivt og tidsriktig grep. Norge har med sine maritime næringsklynger alle muligheter til å ta en ledende posisjon innen bygging av miljøvennlige skip, og vi kan utnytte ledig kapasitet ved verftene. Sammen med Enovas nye støtteordninger gir dette gode muligheter for næringen.

– I tillegg håper vi regjeringen ikke glemmer å konkretisere avtalen om en innretning på bilavgiftene som får fortgang i andelen nullutslippbiler. Så må SkatteFUNN-ordningen utvides for å i økt grad stimulere til grønn forskning og utvikling i små og mellomstore bedrifter.

Om Jon Evang