Pressemelding: På vei mot en utslippsfri transportsektor

– Norge må ta ledertrøya i en nødvendig omstilling til en utslippsfri transportsektor. Transportprogrammene Enova lanserer i dag bidrar til nettopp dette, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

– Det norske oljemiljøet håper på vekst i etterspørselen. Enova får nå verktøy for å bidra til å gjøre den forhåpningen til skamme, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Norge har ledet an i elbilrevolusjonen og vist at omstillingen til utslippsfrie biler er mulig. Programmene som lanseres i dag gjør at vi kan gjøre det samme innen resten av transportsektoren, med mål om en transportsektor helt uten bruk av fossilt drivstoff.

– Det er særlig viktig at Norge bidrar til å utvikle nye utslippsfrie teknologier, både til lands og til havs, sier Holm.

– ZERO er glade for at Enova anerkjenner Norges unike mulighet til å lede an innen skipsfart. Vi har allerede utviklet verdens første helelektriske bilferge, Ampere. Nå kan vi få til utrulling av denne teknologien på alle fergestrekninger, og vi må utvikle like spenstige prosjekter på andre skipstyper, som langtransportskip basert på hydrogen og hybridløsninger med strøm, hydrogen og biodrivstoff. Utslippsfri skipstrafikk kan legge grunnlag for morgendagens norske arbeidsplasser som del av det grønne skiftet, sier Holm.

– Hydrogenprogrammet må ha som mål å få frem prototyper innenfor tungtransport også på land, både rene hydrogenlastebiler og hybridløsninger, sier Holm.

– Det lover godt at Olje- og energiminister Tord Lien nå kjører en høy profil på dette. Transportarbeidet i Enova (og tidligere Transnova) har vært underfinansiert fra starten. Norge flommer over av gode ideer, og disse programmene vil raskt gå tom for penger hvis det ikke fylles på med en betydelig satsning. Vi forventer at Regjeringen følger opp i statsbudsjettet for 2016, sier Holm

– Det er modig av Norges olje- og energiminister å stille seg i spissen for satsningen på utfasing av fossile drivstoff, men det er helt nødvendig med tanke på at Norges transportsektor, som i dag står for rundt 1/3 av klimagassutslippene, må være helt utslippsfri om et drøyt tiår, sier Holm.

Se Enovas pressemelding her.

For mer info:

Per Kristian Sbertoli, Senior kommunikasjonsrådgiver, Tel: 930 89 103, epost: per.sbertoli@zero.no

Om Per Kristian Sbertoli