Pressemelding fra ZERO: Grønt skifte i tungtransporten

Pressemelding fra ZERO: Grønt skifte i tungtransporten

ZERO tar nå det neste skrittet for grønt skifte i transportsektoren. Alle aktører som ønsker å bidra oppfordres til å signere en erklæring om grønt skifte til fornybar tungtransport. Fossilt drivstoff får nå konkurranse.

– Norge har allerede gått foran i elbilpolitikken, nå kan vi gjøre det samme for tungtransporten. Med avgiftsendringen 1.oktober har vi fått et konkurransedyktig fornybart drivstoff som kan fylles på dagens kjøretøy. Neste skritt må være å skape et marked for tungtransport-løsninger basert på el og hydrogen, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Det finnes nå mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen. I tillegg har endringen i vegbruksavgiften gitt investeringer i og et marked for biogass.

Et grønt skifte til fornybar varetransport gir både store utslippsreduksjoner av klimagasser, framtidsrettede transportløsninger og nye næringsmuligheter. I erklæringen (vedlagt) forplikter underskriverne seg til å gjøre sin del av dugnaden for et taktskifte i det grønne skiftet til fornybar tungtransport. Rundt 60 aktører har underskrevet så langt, og frem til Zerokonferansen 27.-28. oktober er det mulig for nye aktører å slutte seg til.

For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93 40 13 82
Teknologiansvarlig Marius Gjerset tlf. 92 65 60 10

Erklæringen:
Grønt skifte til fornybar tungtransport

Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Det finnes nå mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen.

Et grønt skifte til fornybar varetransport gir både store utslippsreduksjoner av klimagasser, framtidsrettede transportløsninger og nye næringsmuligheter. Med denne erklæringen forplikter vi oss til å gjøre vår del av dugnaden for et taktskifte i det grønne skiftet til fornybar tungtransport.

Vi forplikter oss til grønt skifte til fornybar tungtransport ved å:

  • Velge fornybare transportløsninger der disse er tilgjengelige for både egen transport og innkjøp av transporttjenester.
  • Delta i samarbeid der det er nødvendig for infrastruktur og produksjon av fornybart drivstoff og spydspissprosjekter for nullutslippsløsninger.
  • Spre informasjon og erfaringer om fornybare transportløsninger.

Vi ber myndighetene legge forholdene til rette med langsiktige virkemidler som sikrer at de fornybare løsningene er konkurransedyktige mot fossile løsninger.

Sted, dato

Signatur

Logo

 

 

Om Jon Evang