Internasjonale spydspisser i det grønne skiftet

ZERO lanserer i anledning Zerokonferansen et knippe gode eksempler på spydspisser som viser vei internasjonalt i det grønne skiftet. Alt fra bioplast til grønn finansiering og energisparing. – Vi har mye å lære av andre land, ikke minst utviklingsland og framvoksende økonomier, sier Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver internasjonalt i ZERO.

Lese hele notatet her .

Biologisk plast – Taiwan

Taiwan er i verdenstoppen på forbruk av bioplast etter at myndighetene satte konkrete minstekrav til detaljhandelen og hurtigmatkjedene. Dette har bidratt til utvikling av næringsliv og kompetanse som har klart å opparbeide en konkurransedyktig industri av bioplast.

FairConditioning, energisparing i India

En økende middelklasse i India fører til stadig økt etterspørsel etter air-conditioning, og ineffektive ventilasjonsanlegg krever store energimengder som gir økt klimagassutslipp. Fair Conditioning adresserer dette, gjennom holdningskampanjer “to grader opp”, bygningsdesign og marked for effektive air-condition, mot husholdninger og næringsbygg.

Utnyttelse av passiv solvarme til oppvarming av hus i Afghanistan

De energieffektive løsningene er viktige, og på den afghanske landsbygda har de funnet enkle metoder for utnyttelse av solvarme og bedre husisolasjon. Det viktigste tiltaket består i å bygge enkle drivhus som påbygg til en bolig hvor dette skaper en varmekilde og et oppholdsrom i ett av verdens fattigste land.

Finansiering av klimatiltak gjennom grønne obligasjoner i Johannesburg, Sør-Afrika

Johannesburg innført grønne obligasjoner som et ledd for å gjennomføre tiltak som fører til utslippsreduksjoner samtidig som det skal gi rom for økonomisk vekst. Grønne obligasjoner gir investorer mulighet til å foreta lønnsomme investeringer, og har gitt støtte til initiativer som “Bio Gas to Energy”- prosjektet og “Solar Geyser Initiative”.

Storsatsing på Smart Grid- teknologi på Jeju, Sør- Korea

Pilotprosjektet for smart grid-teknologi på Jeju-øya innebærer smarte strømløsninger for hjem, energiproduksjon, strømnett og transport, som en del av satsingen på grønn vekst. Et energisystem basert på sol og vind gir ikke en stabil grunnlast, men ved hjelp av smarte strømsystemer er det mulig å utligne lastprofilen til energietterspørselen.

Kenyansk satsing på geotermiske kraftanlegg

Kraftforsyningen i Kenya ligger langt etter elektrisitetsbehovet, men langt under overflaten ved Hell’s Gate National Park, finnes det en kraftfull geotermisk aktivitet som er ypperlig til miljøvennlig elektrisitetsproduksjon. The Great Rift Vally er en åre av underjordisk kraft som strekker seg gjennom flere land i Øst- Afrika med et stort potensiale for flere produksjonsanlegg.

Masdar, the Zero Emission City

I Abu Dhabi, er de i full gang med å bygge en utslippsfri bydel – Masdar-  som skal huse 45-50.000 innbyggere og 60.000 arbeidsplasser. Kun fornybar energi er tillatt til transport og strømproduksjon, og en rekke nye teknologier testes ut for byutvikling og byggkonstruksjon for å redusere energiforbruk, vannforbruk og avfallsmengde.

Quaid-e-Azam verdens største solkraftverk

Verdens største solkraftverk bygges i Punjab i Pakistan, hvor målet er å ferdigstille verdens første fullskala solkraftverk i løpet av 2017, med en kapasitet på 1.000 MW. Når parken er ferdigstilt vil den være nesten dobbelt så stort som verdens største solkraftpark i dag og den vil dekke noe av Pakistan akutte energibehov.

Sunfunder-Finansiering av solcelleanlegg til avsidesliggende områder i Afrika

Sunfunder er et finansielt mellomledd og garantist som henter inn finansielle midler og låner ut til småskala solkraftprodukjon i fattige områder uten strømnett. Mange fattige land har ikke penger til å bygge ut kraftproduksjon og strømnett, men Sunfunder finner finansiering slik at småskala-kraft kan betales “up-front”.

ZBEST, Off-grid energilagring ved Sink-Brom-flytbatterier i Kina

Kina installerer store mengder solkraft, men strømnettet har ikke kapasitet til å holde tritt med utviklingen, som gir et sårt behov for store pålitelige batterier. Flytbatteriene transporteres i containere, som gjør dem enkle å installere i områder uten strømnett, og de kan spesialtilpasses og seriekobles for å for å gi optimal lagringseffekt.

 

Om Per Kristian Sbertoli