PM: Uforståelig at Regjeringen kutter støtte til fornybar energi i Sør

Scatec module mounting in progress.JPG (content)

Uforståelig at Regjeringen kutter støtte til fornybar energi i Sør

ZERO reagerer sterkt på forslaget om å dramatiske kutt i bistanden til fornybar energi.

– Skal vi lykkes i å hindre klimakatastrofen, er vi nødt til å sørge for at veksten i energiforbruk som må komme i fattige land, skjer i fornybar energi. Her har norsk bistand en viktig rolle med å legge til rette, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Fornybar energi er i dag konkurransedyktig med fossile alternativer i de aller fleste utviklingsland og fremvoksende økonomier. Det skjer en revolusjon innen utbygging av solenergi, som kan tilby også verdens fattigste rimelig fornybar energi. Det som mangler er risikovillig kapital, og forutsigbare rammebetingelser.

Regjeringen foreslår å kutte bistanden til fornybar energi med 520 millioner til 270 millioner. Det er et dramatisk kutt.

Næringslivet oppgir selv at mangel på tilgang til forutsigbar energi er det største hinderet for å investere i Afrika.

– Bistanden må ha som formål å gjøre seg selv overflødig. Da er vi nødt til å legge til rette for økonomisk vekst gjennom lokalt næringsliv. Energien må imidlertid være fornybar, noe vi bør bidra til gjennom bistand, sier Holm.

Energibistanden har som et viktig formål å bygge lokal kompetanse.

– Norge har noen av verdens lendende kompetansemiljøer på planlegging og realisering av prosjekter innen fornybar energi i utviklingsland. Disse må brukes til å bidra til en bærekraftig vekst i utviklingsland og fremvoksende økonomier, sier Holm.

Om Per Kristian Sbertoli