Skarp konkurranse om «Årets lokale klimatiltak»

De fem finalistene til prisen «Årets lokale klimatiltak» er Eid kommune, Fredrikstad kommune, Hordaland fylkeskommune, Hvaler kommune og Oslo kommune. Hvem av disse fem som får de tre premieplassene i konkurransen offentliggjøres under Zerokonferansen 27. oktober.

Konkurransen «Årets lokale klimatiltak» arrangeres av miljøstiftelsen Zero og KS, kommunesektorens organisasjon.

Eid er nominert for sitt foregangsarbeid med grønn finansforvaltning, med vedtak om ikke å plassere midler i kullselskaper. Fredrikstad trekkes fram for sitt prosjekt Lislebyhallen, som omfatter blant annet arealbruk, transport, energi- og materialbruk og klimatilpasning. Hvaler nomineres for å involvere innbyggerne i omfattende utbygging av lokale solcelleanlegg godt koblet til nettet. Solenergi er også et viktig element i prosjektet Oslo kommune er nominert for, rehabilitering av Økern sykehjem. Hordaland fylkeskommune konkurrerer med utbygging av verdens største anlegg for hurtiglading av el-biler i samarbeid med Bergen som en del av deres elektrifisering av transporten.

Konkurransens jury består av direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet, tidlige justisminister Odd Einar Dørum, KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen og daglig leder i ZERO Marius Holm. Juryen peker på at det var sterk konkurranse om de fem nominasjonsplassene, og trekker særlig fram Regionråd Hadeland, med Lunner kommune, for klimavennlig sentrumsutvikling på Harestua, som en sterk konkurrent.

Alt i alt kom det inn 15 søknader til konkurransen, som i år arrangeres for femte gang.

De øvrige deltakerne i konkurransen er Asker kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Hitra kommune, Setesdal regionråd, Gjøvik kommune, Aurskog-Høland kommune, Kristiansand kommune, Melhus kommune og Akershus kommune. Lunner kommune søkte for øvrig med et fellesprosjekt sammen med Jevnaker og Gran kommuner.

For mer informasjon kontakt: Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver ZERO, 977 27 115

Om Per Kristian Sbertoli