Arbeiderpartiet leverer ikke på grønt skatteskifte

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett har flere gode justeringer på klimasiden, men mangler de nødvendige grepene for å sette fart på det grønne skiftet. – Det er skuffende at ikke Arbeiderpartiet viser større vilje til å bruke avgifter til å gjøre det dyrere å forurense, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Arbeiderpartiet skriver at de «i motsetning til regjeringen er villig til å bruke avgiftssystemet for å nå målsettingen fra klimaforliket.» Forslagene til endringer i avgifter er imidlertid puslete. Budsjettforslaget innebærer 25 øre i økt veibruksavgift, en omlegging av bilavgifter fra effekt til CO2 og en liten økning i avgifter på mineralolje.

– Dette er alle endringer som går i riktig retning, men de er altfor små til å gjøre noen virkelig forskjell, sier Holm.

ZERO savner blant annet en større økning i CO2-avgift, en avgift på fossil plast og en omlegging av elavgift der en generell økning kombineres med fritak for avgift der økt bruk av strøm er et viktig klimatiltak.

– For å få til det grønne skiftet, må vi gjøre det lønnsomt å velge utslippsfrie alternativer, og da må politikerne våge å gjøre det dyrere å forurense, sier Holm.

ZERO er glade for at Arbeiderpartiet øker energibistanden og overføringer til GIEK som støtter norske investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

– Det er imidlertid skuffende at de samtidig kutter på Norfund, som bruker halvparten av sine midler nettopp på investeringer i fornybar energi, sier Holm.

ZERO er også fornøyde med at Arbeiderpartiet øker miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge med 116 millioner, styrker Enova, og øker støtten til bioøkonomi.

– Vi ser nå konturene av at Arbeiderpartiet begynner å konkretisere en satsning på grønn omlegging i industrien, sier Holm.

 

Om Per Kristian Sbertoli