Enova med nytt støtteprogram for fornybar landstrøm

Enova har idag lansert et nytt støtteprogram for landstrøm for økt bruk av fornybar strøm i skip.
– Dette er et viktig skritt videre for grønt skifte til fornybar skipsfart. Å få bygd ut infrastruktur for fornybar strøm i alle havner til skip er et nødvendig og viktig tiltak for å få fart på overgangen til fornybar løsninger for all skipsfart, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen ZERO.
I stedet for å bruke motorene til drive systemene om bord når skipene ligger til land, kan de heller få strøm fra land. Det kutter både CO2 og NOX utslipp betydelig.

Det er så langt bygget få større landstrømanlegg i Norge, til tross for at teknologi og løsninger har vært tilgjengelig. For havnene har det vært vanskelig å se lønnsomheten i utbygging så lenge et fåtall skip er klargjort for landstrøm. For rederiene har det likedan vært vanskelig å rettferdiggjøre en ombygging av skipene før det finnes tilbud i land. Økt lønnsomhet nå med støttemulighet for å dekke investeringskostnader både for tiltakene på land og på skipet vil sette fart på dette.

– Enova har fått i oppdrag å bidra med midler for et grønt skifte til fornybar transportløsninger.
Vi er glade for å se at de nå komme med nye støtteprogram for å få fart på denne utviklingen i skipsfarten. Vi forventer nå at havnene og næringen kommer med mange gode prosjekter slik at vi får bygd ut landstrømanlegg i alle havner, sier Gjerset
Utlysning Enova:

Om Jon Evang