Initiativ for grønt skifte i tungtransporten lansert på Zerokonferansen

22358427979_2bea2251fd_z

På Zerokonferansen ble et nytt initiativ for grønt skifte til fornybar tungtransport lansert. Et 70-talls aktører innen transportsektoren har underskrevet en erklæring der de forplikter seg til å velge fornybare transportløsninger.

Aktørene som er med har en total omsetning på ca 300 mrd, og representerer en stor bredde i hele verdikjeden for transportører, leverandører og innkjøpere av transporttjenester av tyngre kjøretøy (se hele listen av aktører under).

– Norge har allerede gått foran i elbilpolitikken, nå må vi gjøre det samme for alle tyngre kjøretøy. Med avgiftsendringen 1.oktober har vi fått et konkurransedyktig fornybart drivstoff som kan fylles på dagens kjøretøy, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

Tynge kjøretøy utgjør 2/3 av klimautslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. For å nå regjeringens mål om 40 % utslippskutt innen 2030 (fra 1990), må utslippene fra tungtrafikken reduseres med minst 58 % fra dagens nivå.

– ZERO er veldig glad for at så mange aktører nå er med på fornybar tungtransport-erklæringen for å få fart på det grønne skiftet til fornybar tungtransport. Vi trenger aktører som leder ann i omleggingen til framtidsrettede fornybar transportløsninger, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

Det finnes nå mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen. Fornybar drivstoff er nå blitt konkurransedyktig og gir fossil drivstoff konkurranse. Nye løsninger med batteri og hydrogen for tyngre kjøretøy er også på full fart inn.

I erklæringen forplikter underskriverne seg til å gjøre sin del av dugnaden for et taktskifte i det grønne skiftet til fornybare løsninger for tynge kjøretøy til nytte- og tungtransport og anleggsvirksomhet.

For mer informasjon kontakt:
Marius Gjerset, Teknologiansvarlig tlf. 92 65 60 10

Kåre Gunnar Fløystad, Fagansvarlig  tlf: 95180221

Per Kristian Sbertoli, Kommunikasjonsrådgiver tlf: 930 89 103

 

Erklæringen:
Grønt skifte til fornybar tungtransport

Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Det finnes nå mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen.

Et grønt skifte til fornybar varetransport gir både store utslippsreduksjoner av klimagasser, framtidsrettede transportløsninger og nye næringsmuligheter. Med denne erklæringen forplikter vi oss til å gjøre vår del av dugnaden for et taktskifte i det grønne skiftet til fornybar tungtransport.

Vi forplikter oss til grønt skifte til fornybar tungtransport ved å:

  • Velge fornybare transportløsninger der disse er tilgjengelige for både egen transport og innkjøp av transporttjenester.
  • Delta i samarbeid der det er nødvendig for infrastruktur og produksjon av fornybart drivstoff og spydspissprosjekter for nullutslippsløsninger.
  • Spre informasjon og erfaringer om fornybare transportløsninger.

Vi ber myndighetene legge forholdene til rette med langsiktige virkemidler som sikrer at de fornybare løsningene er konkurransedyktige mot fossile løsninger.

Sted, dato

Signatur

Logo

 


 

Aktørene som har stilt seg bak:

AGA AS

Alstom Transport Norway AS

ASKO Agder AS

ASKO Norge AS

Aspelin Ramm

Avfall Norge

Bama Gruppen AS

Besteforeldrenes klimaaksjon

Bio Energy as

Biobag International AS

Biokraft

Borregaard Group

Coca-Cola Enterprises Norge

DB Schenker

Defo

Døvigen AS

Eco-1 Bioenergi AS

Eid kommune

Elektroforeningen

Energi Norge

Energigjenvinningsetaten Oslo kommune

Energiråd Innlandet

Evo Elsykler

Felleskjøpet Agri SA

Flytoget

Friends Fair Trade

GoodNRG

Greener Events

Greenstat

Grønt Punkt Norge AS

H&M Norge

Hafslund ASA

Hovedorganisasjonen Virke

HYOP AS

Jotun AS

Kollektivtrafikkforeningen

Kunnskapsbyen Lillestrøm

LUKS

Matspecialen

Miljøfrakt AS

Mo Industripark

Moss kommune

NAF – Norges Automobil-Forbund

NHO Logistikk og Transport

NITO

NMBU

NOBIO

Norges Lastebileier-Forbund

Norsk Gjennvinning

Norsk Hydrogenforum

Norsk Landbrukssamvirke

Nortura Førde

Nortura Sogndal

Norwea

NSB-Konsernet

OREEC

Oslo kommune

Oslo-fergene AS

Østfold Fylkeskommune

Perstorp Bio Products

Posten og Bring

Quantafuel

Remiks miljøpark

Ringnes AS

Ruter

Salto Ladestasjoner AS

Silva Greenfuel AS

Sporveien

Sykehuspartner

Tafjord Kraft AS

Tetra Pak Norge AS

Tine SA

Veidekke Industri AS

Volvo Norge AS

ZEM AS

Om Per Kristian Sbertoli