Pressemelding fra ZERO: Samarbeidspartiene skyver på viktige klimagrep

Pressemelding fra ZERO: Samarbeidspartiene skyver på viktige klimagrep

– Samarbeidspartiene er blitt enige om mange gode enkelttiltak på klima, særlig innenfor transport. Overgangen til utslippsfrie transportmidler fortsetter, bl.a gjennom redusert elavgift for elektriske transportmidler som ferger, og elektriske busser og lastebiler. Det blir også økt krav om bruk av bærekraftig biodrivstoff, og fly får redusert landingsavgift dersom de bruker bærekraftig biodrivstoff. Gode tiltak som tar oss i riktig retning, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Det er også bra med forstsatt satsing på klimateknologi, blant annet gjennom opprettelsen av Fornybar AS.

– Men det grepet som virkelig kunne få fart på grønt skifte til fornybar transport utsettes, nemlig å gjøre fossile biler dyrere og øke avgiftene på fossile drivstoff. Det må til om bilparken skal bli tilnærmet utslippsfri i 2030, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Vi ligger nå bak med tanke på å nå målene i klimaforliket. Regjeringen gjør det vanskelig for seg selv når de overlater oppfyllelsen av egne klimamål til det siste statsbudsjettet for denne perioden. Erna Solbergs lederskap blir nå helt avgjørende for om denne regjeringen lykkes i klimapolitikken, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Samarbeidspartiene hadde i sin felles erklæring at «Samarbeidspartiene vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket». Det gjenstår 7 – 9 millioner tonn for å nå målene i klimaforliket om utslippskutt innen 2020, så samarbeidspartiene har dårlig tid. I snitt må det kuttes 2 mill. tonn CO2 per år fram til 2020 for å oppfylle klimaforliket. I tillegg er vi ikke i rute for å nå regjeringens mål om 40 prosent kutt i ikke-kvotepliktig sektor.

For mer informasjon/kommentarer kontakt:
– leder i ZERO Marius Holm tlf. 957 21 632
– kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 93401382

Om Jon Evang