Pressemelding fra ZERO: Venstre viser vei for en god borgerlig klimapolitikk

Venstres forslag til statsbudsjett viser at de har forstått det grønne skiftet, og gjennomgående mener alvor med omstilling i klimavennlig retning.

– Venstre viser vei for en god borgerlig klimapolitikk. På den ene siden bruker de budsjettet til tiltak og skatte- og avgiftslettelser for å få fart på grønn omstilling, og på den annen side skjerper de avgiftene for fossile alternativer. Forslaget er et godt utgangspunkt for borgerlig enighet i klimapolitikken, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.

– Det grønne skatteskiftet fortsettes. Avgiftsøkningen på bensin og diesel er et veldig viktig grep. Siden oljeprisen har falt betydelig, er det viktig å gjøre det mindre attraktivt å bruke fossilt drivstoff. Hele poenget er at utslippsfrie kjøretøy alltid må fremstå som mest attraktivt, sier Holm.
– Venstre er gjennomgående opptatt av å omstille Norge fra fossil til grønn særstilling. Grepene for å satse på grønne muligheter innenfor maritim næring og industrien er god timing, i tillegg til at offentlig innkjøp brukes som brekkstang for å utløse grønne innkjøp. Venstre ønsker også en bedre skattefradragsordning for enøk-tiltak i hjemmet enn regjeringen foreslo, sier Holm.

For mer informasjon kontakt

Leder i ZERO Marius Holm tlf. 957 21 632

Kommunikasjonssjef Jon Evang tlf. 934 01 382

Om Jon Evang