PRESSEMELDING: Full stopp for fossilt i nybygg

ZERO er svært fornøyd med at man gjør bygg til den første sektoren som forbyr bruk av nye fossile løsninger. De øvrige energireglene for nye bygg er et greit kompromiss, men arbeidet kan ikke stoppe her. Disse kravene er kun et steg på veien mot de langt mer ambisiøse kravene til nesten-nullenergibygg fra 2020 som er vedtatt i Klimaforliket.

Setter endelig punktum for fremtidige fossile løsninger

I utkastet til nye regler vurderte regjeringen å tillate varmeinstallasjon for fossil spisslast. All honnør til Jan Tore Sanner som nå forbyr dette.

– Et forbud mot fossil fyring er et godt grep fra regjeringen, og sørger for at vi ikke bygger nye klimaproblemer. Dette er et viktig steg mot fossilfri energibruk også i eksisterende bygg, sier fagansvarlig i ZERO, Guro Nereng.

Overlater for mye til utbyggerne

ZERO mener for mye er overlatt til utbyggerne når det gjelder fortsatt å skape etterspørsel etter moderne varme- og kjøleløsninger. Større bygg får halvhjertede krav til energifleksible varmeløsninger som skal være tilrettelagt med lavtemperatursystemer for å kunne bytte oppvarmingsteknologi en gang i framtiden, men åpner for at hele oppvarmingsbehovet kan dekkes med elkjel.

– Det er merkelig at regjeringen på den ene siden stiller krav til fleksibel infrastruktur men på den annen side legger til rette for installasjon av elkjel som bruker tre ganger så mye energi som varmepumper. Problemet er at de som bygger hus og bygg og selger videre kun ser på investeringskostnaden, og ikke tar hensyn til brukernes energiregninger, sier fagansvarlig i ZERO, Guro Nereng.

Reglene vil dessuten kunne føre til sløsing med ressurser, som at overskuddsvarme sendes til å fyre for kråka heller enn å utnyttes, men viktigst av alt: Vi risikerer en stagnasjon i utviklingen av løsninger vi vil trenge i morgendagens bygg.

Framtidsrettede solløsninger

Regjeringen åpner nå for å godskrive solstrøm i alle typer bygg. Dette er helt i tråd med ZEROs forslag og vil være med på å bre grunnlaget for mer solceller i Norge. Regelen tillater noe lemping på energikravet til bygningskallet mot dobbelt så mye solstrømproduksjon.

– Dette er et viktig steg på vei mot nær-nullenergibygg, sier Nereng.

Valgfrihet for småhus

For småhus gis det nå fleksibilitet mellom å velge pipe, vannbåren varme eller bygge etter passivhusstandard. Dette gjør framtidsrettede løsninger som de to sistnevnte mer attraktive.

Arbeidet med tek2020 må starte umiddelbart

Klimaforliket har vedtatt nesten-nullenergibygg fra 2020, som er langt mer ambisiøst enn disse nye kravene. Her er det bare for myndigheter, bransjen og miljøorganisasjoner å brette opp ermene og sette i gang med arbeidet med neste forskrift.

 

For mer informasjon kontakt:

Fagansvarlig Bygg: Guro Nereng tlf. 416 24 426

Kommunikasjonsrådgiver: Kristin Antonsen Brenna tlf. 938 82 272

Om Kristin Brenna

Kristin er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fordypning i klimapolitikk og internasjonale relasjoner. I ZERO jobber hun som kommunikasjonsrådgiver.