Zeroakademiet 2016

Zeroakademiet logo

Kunnskap er makt, og klima- og energifeltet beveger seg raskt. Gårsdagens sannheter er utdatert i morgen. Vårt mål er at etter å ha deltatt på Zeroakademiet skal du være oppdatert og ha kunnskap om viktige deler av dagens forskning, klimaløsninger og klimapolitikk. Med tverrfaglig kunnskap om dagens klima- og energipolitikk og fremtidens klimaløsninger, er du som ung leder godt rustet for å ta riktige beslutninger fundert på innsikt i flere fagfelt. Det er viktig. Derfor har ZERO etablert Zeroakademiet.

 

Nå starter vi opp Zeroakademiet for 2016. Du har muligheten til å bli med! Zeroakademiet er en samlingsrekke og nettverk for unge beslutningstakere i politikk og næringsliv. Akademiet er delt opp i fire samlinger i løpet av 2016: 16-17.mars (Østlandet), 26-27.mai (Oslo), 16. august (Arendal) og 23-24.nov (Oslo, Zerokonferansen). Samlingene preges av dagsfersk analyse og innlederne vil være blant de fremste innen sine fagfelt. Deltakere vil måtte sette seg inn i litteratur i forkant av hver samling, levere egenprodusert arbeid, samt delta aktivt på samlingene. Dette vil bli lagt opp på et slikt nivå at det kan følges av personer i fullt arbeid. Akademiet har en egenandel på kr 1500,-, som dekker alle samlingene, inkl Zerokonferansen. Deltakerne må dekke reisekostnader selv.

 

Er du 20-35 år og interessert i klimapolitikk og klimaløsninger?

Send oss en søknad på maks 1 side pluss CV til Ingrid Aasaaren på e-post: Ingrid.aasaaren@zero.no innen 1 februar. Dersom du har spørsmål om akademiet, kontakt gjerne Ingrid Aasaaren på tlf: 48 20 52 10.

 

DSC_7932

Deltakere på Zeroakademiet 2015

 

Zeroakademiet arrangeres med støtte fra:logo_sparebankstiftelsen_rgb_logo

 

Statnett logoEnergiNorge liten jpg

 

Om Ingrid Aasaaren