Zerolab har utforsket norske byers klimafremtid

På Zerokonferansen 2015 inviterte vi for første gang deltakerne inn i et kreativt laboratorium kalt Zerolab, for å koke sammen gode idéer som kan bidra til utslippsfrie byer.

????????????????????????????????????

ZERO har tidligere arrangert Klimalab 2030 over en hel dag, og Transportlab 0/2030 over tre hele dager. På Zerokonferansen ville vi utforske hvilke resultater vi kunne få med å kjøre tre korte verksteder på rappen. Hvor mye tid tar det egentlig å komme på en god idé? Tydeligvis ikke så lenge. Tema for de tre verkstedene var henholdsvis urban transport, arealpolitikk og næringsutvikling. I løpet av de tre lyn-labene på en drøy time hver samlet vi rundt 100 deltakere fra næringsliv, forvaltning, politikk og organisasjonsliv. De brakte utrolig mange gode idéer til bordet.

Byene – en del av problemet og en del av løsningen
Byer og deres omland representerer i dag både en av våre største klimautfordringer og en av våre mest lovende arenaer for klimaløsninger.  Norske urbane regioner er i sterk vekst, og man forventer at dette skal fortsette i overskuelig framtid. Mens dette utvilsomt er en enorm utfordring, bør vi også se på det som en kjempemulighet til å planlegge og bygge den utslippsfrie byen nå.

Norske byer og tettsteder har allerede i flere år vært pådrivere når det gjelder å få implementert gode klimatiltak. I mange tilfeller har de ligget forrut for nasjonal politikk. Utfasing av oljefyr, satsing på utslippsfri kollektivtransport, støtte til solceller og nå også innføring av utslippsfrie soner er alle gode eksempler på klimapolitikk som først har blitt implementert på kommunalt nivå.

Fremtiden planlegges nå: Snarveier og lange linjer
Norske byer er altså på god vei. Nå gjelder å holde tempoet og ambisjonsnivået oppe. Det å bygge by tar tid. Lang tid. Det betyr at planene for den klimavennlige urbane fremtiden legges nå. Dermed haster det faktisk å få på plass de gode idéene; de politiske, økonomiske og tekniske grepene som sammen skal utgjøre gamechangerne, eller om man vil, snarveiene til den klimavennlige byen.

Det var disse vi ønsket å finne frem til i Zerolab. Det var et stort spenn av idéer som kom fram gjennom workshoparbeidet. Det var mye fokus på knutepunkter og deres sentrale rolle i byutviklingen fremover. Både som en transportbesparende arealstrategi og som de sentrale punktene morgendagens sømløse, multimodale, grønne transportsystemer vil forgrene seg ifra.

Labdeltakerne kom med et vell av idéer til funksjoner og tiltak som kan knyttes til knutepunkter for å redusere transportbehov, gjøre den grønne hverdagen enkel, og ikke minst kutte utslipp. Konkrete forslag inkluderte: 10-minuttersbyen, der alt du trenger i hverdagen skal være innen ti minutters gangavstand; å samlokalisere barnehage og gamlehjem; samt 24-timersbyen, byen som brukes hele døgnet, og dermed begrenser mengden nye bygg man trenger å oppføre.

Foto: Jo Straube

Foto: Jo Straube


Deling av ressurser og nye bruksområder for eksisterende infrastruktur
Deling, av alt fra transportkapasitet til en drill eller ett næringslokale, og hvordan man skal fasilitere dette gjennom IKT-løsninger, var også et populært tema. Andre tilnærminger til å bruke knappe urbane arealer på nye måter ble også nevnt. Den mest spenstige av disse var å bygge på to etasjer på alle bygg i byene. Andre freske idéer inkluderte å bygge inn batterier i europaller for å øke rekkevidden til el-lastebiler og å benytte trikk og t-bane til varetransport om natta.

Vi i ZERO er veldig fornøyde med gjennomføring av disse labene og alle de gode klimaidéene som kom ut av det. Idéene vil være et viktig grunnlag for ZEROs videre arbeid med by. Vi skal jobbe for å finne et hjem for de gode idéene hos våre samarbeidspartnere i byene og næringssektoren. Det å se så mange forskjellige type aktører dele sine erfaringer, idéer og ikke minst sitt engasjement for å finne gode klimaløsninger er enormt inspirerende for oss i ZERO. Det fordrer gjentakelse, og vi gleder oss til å invitere til nye Zerolaber i 2016. Ta kontakt hvis du ønsker å se alle idéene som kom opp, eller selv kunne trengt en Zerolab for å løse noen av utfordringene dere sitter med på klimafeltet.

Av Leo Rygnestad, praktikant i ZEROs storbyprosjekt

Om jenny_skagestad