Velkommen til Zerofrokost om fossilfri anleggsplass 20. januar!

Fossil til el gravemaskin
I Oslo står anleggsmaskiner for 24 prosent av transportutslippene. For landet som helhet er tallet 14 prosent. Dette er en stor utslippskilde som hittil har fått lite oppmerksomhet og en sektor det stilles få eller ingen klimakrav til. Men nå begynner det å komme mange ulike løsninger som kan kutte utslippene! Det skjer en rivende utvikling innen store kjøretøy og maskiner på batteri og hydrogen, bærekraftig biodrivstoff i form av HVO blitt tilgjengelig i det norske markedet og kan erstatte fossil diesel, og det er økt fokus på klimavennlige byggematerialer.

Derfor inviterer ZERO til et frokostmøte med innledninger og gruppediskusjoner om fossilfri anleggsplass og klimavennlige byggematerialer. Vi inviterer alle interesserte aktører til å lære mer, bli inspirert og diskutere mulighetene for utslippskutt og løsninger for å fremme det grønne skiftet i anleggssektoren framover!

Zerofrokostmøtet er en del av Klimafestivalen §112, se hele festivalprogrammet her.

Sted: Deichmanske Hovedbibliotek i Oslo, Arne Garborgs Plass 4 (se kart).
Tid: Onsdag 20. januar 2016. Frokost serveres fra kl. 08:30, og det faglige programmet er fra 09:00 til 11:00.

Program: 

– ZERO ønsker velkommen, og innleder om hvordan vi kan kutte klimagassutslippene fra norske anleggsplasser.
– Isak Oksvold, Direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm, skal snakke om hvorfor og hvordan Aspelin Ramm vil satse på å få fossilfrie anleggsplasser.
– Eli Grimsby, Administrerende direktør i Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF, skal fortelle om Oslo kommunes arbeid med å gjøre anleggsplasser fossilfrie.
– Jan Gunnar Halstvedt i Wacker Neuson skal vise fram anleggsmaskiner med lave eller ingen utslipp av klimagasser og lokal luftforurensing.
– Odd Arne Sjøberg, Landslinjekoordinator ved anleggslinja på Sam Eyde videregående skole i Aust-Agder, skal snakke om deres erfaringer med omlegging fra fossil diesel til 100 % biodiesel HVO på alle anleggsmaskiner.
– Pablo Gonzalez Castrillo, Miljørådgiver i Skanska, skal snakke om hvordan Skanska ser fremtiden når det gjelder drivstofforbruk, transportlogistikk og muligheter for å kutte ned utslippene i anleggsvirksomhet.
– Even Ungersness, Direktør for nettservice i Hafslund Nett, skal snakke om muligheter og utfordringer med strøm til anleggsplasser for å erstatte fossil energibruk.
– Merete Knain, Seniorrådgiver i Enova, skal fortelle om hva Enova kan bidra med av støtte til aktører/prosjekter som gir utslippskutt og energisparing innen anleggsvirksomhet.
– Gruppediskusjoner.

Påmeldingsskjema.

Kontaktpersoner:
– Leo Rygnestad, praktikant i ZERO: leo.rygnestad@zero.no /99151029
– Jenny Skagestad, rådgiver i ZERO: jenny.skagestad@zero.no /92610995

Om jenny_skagestad