Invitasjon til Forum for fossilfri plast 17.mars

ZERO inviterer til Forum for fossilfri plast. Arrangementet er i samarbeid med Nordiske bioplastforening, som presenterer deres arbeid for bioplast i Norden.

Gode fornybare og resirkulerte alternativer er i økende grad tatt i bruk også i Norge. Men det er fortsatt et stykke igjen til de fossilfrie plastløsningene har fullt markedsgjennombrudd. Manglende kunnskaper om løsningene er fortsatt én av de viktige barrierene for å få til økt bruk.

ZERO tok initiativ til Forum for fornybar plast i 2014 for å bidra til å bringe det å få fart på det grønne skiftet i plastbransjen, og har arrangert kvartalsvise forum for kunnskapsheving om fornybar plast. Målet med forumet er å bidra til kompetanseheving og informasjonsutveksling, nettverksarena for økt kunnskap og diskusjon om felles utfordringer, og bidra til etablering av konkrete samarbeid, utviklingsprosjekter o.l.

 

Program 17.mars, kl. 09.00-11.30

 • Om Nordiske bioplastforening
  • Presentasjon fra 3 av medlemmene i Nordiske bioplastforeningen:
  • Polymerfront
  • Biobag
  • Clariant Plastics & Coatings (Nordic) AB – fargekonsentrat-og additiv løsninger basert på bioplaster/fossil-frie råvarer
 • Fornybar PLA plast – en av de mest brukte bioplastene internasjonalt, v/Jorunn Nilsen, Norner.
 • Fornybar plast emballasjeløsninger fra Coveris v/ Atle Flom.
 • Bæreposer i 50 % fossilfri resirkulert plast, v/Halvard Hauer NorgesGruppen.
 • Avfallskonteinere i fossilfri plast. Møte med avfallsselskaper om fossilfri plast løsninger for
 • avfallsbransjen.
 • Siste nytt om fossilfri plast produkter.

Tid & Sted: ZERO, Youngstorget 1. 17.mars,  kl.09.00-11.30

Påmelding: marius.gjerset@zero.no

 

Takk til ZEROs samarbeidspartnere på Forum for fossilfri plast:

spond forum for fossilfris plast

Om Ingrid Aasaaren